480

با سرطان پیشرفته چگونه كنار بياييم

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

لازم است از گروه درمانی خود در مورد آنچه باید انتظارش را داشته باشید جویا شوید و اطلاعاتی را که مي‌خواهید به‌طور واضح و شفاف از آنها دريافت كنيد.

انتخاب‌های شما در مورد مراقبت

مراقبت آرام‌کننده.

انتخاب‌های ممکن.

پژوهش‌های بالینی.

جراحی، شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی تسکینی.

آسایشگاه.

مراقبت در خانه.

مراقبت آرام‌کننده

شما حق دارید در طول و پس از دورۀ درمان، از مراقبت آرام‌کننده بهـره گیرید. این نوع مـراقبت اغلب «مراقبت تسکینی» نامیده مي‌شود و شامل درمان یا پیشگیری از علائم سرطان و عوارض جانبی ناشی از درمان است. مراقبت آرام‌کننده مي‌تواند کمک به حل مسائل عاطفی و روحی در این دوره و پس از آن را نیز شامل شود.

گاهی بیماران، پزشک را از علائم بیماری خود باخبر نمي‌کنند و تنها بر بیماری سرطان توجه دارند. شما به کمک مراقبت آرام‌کننده مي‌توانید کیفیت زندگی خود را ارتقا دهید.

پیش از این تصور بر این بود که مراقبت آرام‌کننده روشی برای تسکین افرادِ در حال مرگ است. هم‌اکنون، پزشکان، این نوع مراقبت را از زمان تشخیص بیماری توصیه مي‌کنند. شاید باید در طول درمان، پس از درمان و همچنین پیشرفت سرطان، از این مراقبت‌ها بهره گیرید. شاید متخصص سرطان‌ بتواند به شما در این زمینه کمک کند، ولی متخصصین مراقبت تسکینی، برای کمک در این زمینه، بهترين هستند. برای انتخاب متخصص مناسب با پزشک یا پرستار خود مشورت كنيد.

انتخاب‌های ممکن

«مي‌دانم این که مبتلا به سرطان مرحله چهار هستم، بدین معنی نیست که فردا قرار است بمیرم. دوست من، با اینکه سرطان داشت، عمری طولانی کرد.»

در زمینه مراقبت، شما با چند گزینه روبرو هستید. انتخاب شـما بر اسـاس نـوع سـرطان و هدف‌هاي مراقبتیتان صورت مي‌گیرد. گروه مراقبتی باید اطلاعات لازم در مورد درمان و مراحل آن و عوارض و فواید آن را در اختیار شما قرار دهد.

گزینه‌های موجود شامل موارد زير است:

پژوهش‌های بالینی.
جراحی، شیمي‌درمانی یا پرتودرمانی تسکینی.
مراقبت در آسایشگاه.
مراقبت در خانه.
اکثر بیمـاران، بیش از یـک گزینه را انتخاب مي‌کننـد. هـر سـؤالی را که لازم مي‌دانید مطرح کنید. سعی کنید بر اساس احساسات خود نسبت به مرگ و زندگی و مضرات و فواید درمان تصمیم بگیرید. صرف‌نظر کردن از ادامۀ درمان لزوماً به معنی مرگ سریع و نیز عدم برخورداری از مراقبت تسکینی نیست. گروه مراقبتیتان مي‌تواند شما را در زمینه هريك از گزینه‌های ياد شده راهنمایی کند. شاید بخواهید با اعضاي خانواده و عزیزان خود نیز در این زمينه مشورت کنید.

پژوهش‌های بالینی (Clinical Trials)

«پژوهش‌های بالینی»، مطالعاتی با هدف یافتن راه‌هایی بهتر برای درمان سرطان است. محققان سرطان، هر روز بیش از پیش از این طریق، در مورد درمان سرطانکسب اطلاع مي‌کنند. انواع پژوهش بالینی بدین شرح است:

مرحله ۱٫ بررسی‌هایی در جهت چگونگی تجویز دارو، فواصـل و میـزان بی‌خطر دارو. در این مرحله، معمولاً شرکت‌کنندگان اندک هستند.
مرحله ۲٫ بررسی‌هایی در جهت کشف چگونگی واکنش سرطان نسبت به دارویی جدید. در این مرحله عدۀ بیش‌تری شرکت مي‌کنند.
مرحله ۳٫ بررسی‌هایی در جهت مقایسۀ درمان مورد تأیید و درمان متعارف (استاندارد) با روشی جدید که محققان امید دارند روش بهتری باشد. در این مرحله، بیماران و مراکز درمانی بیش‌تری شرکت مي‌کنند.
اگر قصد دارید روش پژوهش بالینی را انتخاب کنید. این انتخاب باید بر اساس نوع سرطانی که بدان مبتلا هستید صورت گیرد. درمانی که تاکنون دریافت کرده‌اید نیز در اتخاذ این تصمیم‌، نقش دارد. هر تحقیقی دارای قوانینی برای شرکت‌کنندگان است، که مي‌تواند مربوط به سن، سلامت و نوع سرطان آنها باشد.

پژوهش‌های بالینی دارای فواید و مضراتی است. پزشک شما و پزشک تحقیق باید قبل از اینکه تصمیم‌گیری کنید. این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند.

شـرکت در پژوهش‌های بالینی مي‌توانـد بـرای شمـا و کسـانی که در آینده مبتلا به این بیماری مي‌شوند، مفید باشد. ولی گاهی هزینۀ این بررسی‌ها، تحت پوشش بیمه قرار نمي‌گیرد. پوشش بیمه‌ای، بنابر طرح و مطالعه، متفاوت است. برای کسب اطلاعات در این زمینه مي‌توانید با گروه مراقبتی خود مشورت کنید.

جراحی، شیمي‌درمانی یا پرتودرمانی تسکینی

برخی روش‌های شیمي‌درمانی و پرتودرمانی تسکینی، در تخفیف درد و علائم بیماری، مؤثرند. چنین روش‌هایی، با این که سرطان را متوقف نمي‌کنند، ولی کیفیت زندگی بیمار را ارتقاء مي‌دهند. معمولاً برای از بین بردن یا کوچک‌تر شدن تومور یا جلوگیری از پخش آن از این روش‌ها استفاده مي‌شود. گاهی از جراحی تسکینی برای کاهش درد یا مشکلات دیگر استفاده مي‌شود.

آسایشگاه (Hospice)

اگر فکر مي‌کنید درمان‌های دیگر تأثیری ندارند، مي‌توانيد گزینۀ مراقبت در آسایشگاه را انتخاب کنید. چنین انتخابی به معنی تسلیم شدن نیست و تنهـا هدف‌هاي درمان تغیـیر مي‌كند. وقتـی این روش را برمي‌گزینید، امید خود را از دست نداده‌اید، بلکه آنچه بدان امید دارید را تغییر داده‌اید. به‌خاطر داشته باشید در مورد خدمات و درمان‌هایی که ارائه مي‌شود با آسایشگاهی که انتخاب کرده‌اید صحبت کنید. پوشش بیمه‌ای را نیز در نظر بگیرید.

هدف این آسایشگاه‌ها، ارتقای کیفیت هر روز زندگی بیمار و التیام آنها است. پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی و داوطلبانی که در این آسایشگاه‌ها کار مي‌کنند، آموزش‌هایی ویژه دیده‌اند. وظیفۀ این افراد حمایت عاطفی، اجتماعی و معنوی از بیماران و خانواده‌های آنها و رسیدگی به علائم پزشکی بیمار است.

بيماران معمولاً، زمانی مي‌توانند از این آسایشگاه‌ها بهره گیرند که پزشکشان، نوع سرطان، مرحله آن و اینکه بیمار بیش از حدوداً ۶ ماه زنده نمي‌ماند را تأیید کند. بسیاری از بیماران نمي‌دانند که مي‌توانند ماه‌ها از خدمات آسایشگاهی بهره گیرند. در واقع بسیاری از بیماران آرزو مي‌كردند كه زودتر به این آسایشگاه‌ها مراجعه کرده بودند. مـراقبت تخصـصی و درک و تـوجهی که در این آسایشـگاه دریـافت مي‌کنند، آنها را شگفت زده مي‌کند. اغلب، کنترل علائم بیماری، نه تنها کیفیت زندگی را ارتقاء مي‌دهد بلکه در افزایش طول عمر نیز مؤثر است. وضعیت شما به‌طور دوره‌ای مورد بررسی قرار مي‌گیرد تا مناسب بودن ادامۀ اینگونه مراقبت مشخص شود.

خدمات در چنین آسایشگاه‌هایی بدین شرح است:

خدمات پزشکی (مي‌توانید پزشک خود را نیز حفظ کنید.)
مراقبت پرستاری.
تجهیزات پزشکی.
داروهایی برای کنترل درد و علائم مربوط به سرطان.
مراقبت کوتاه‌مدت از بیمار بستری.
خدمات کمکی بهداشت در خانه و خانه‌داری.
خدمات استراحتی برای مراقبت‌کنندگان، بدین معنا که مراقبت‌کننده مدتی استراحت مي‌کند و فردی دیگر وظایف او را به عهده مي‌گیرد.
مشاوره.
خدمات مددکاری اجتماعی.
مراقبت روحی و معنوی.
حمایت و مشاوره در زمینه برخورد با سوگ.
خدمات داوطلبانه.
آنچه مي‌توان از مراقبت آسایشگاهی انتظار داشت:

شما مي‌توانید در خانه، بیمارستان و خانه سالمندان از مراقبت آسایشگاهی بهره‌مند شوید. آنها دارای متخصصانی برای راهنمایی در زمینه مراقبت هستند و پرستاران آنها، ۲۴ ساعت شبانه‌روز برای ارائه مشاوره آماده‌اند. افراد زیادی نیز به‌طور داوطلبانه به خانواده‌های بیماران کمک مي‌کنند. برخی آسایشگاه‌ها، شیمي‌درمانی تسکینی را در خانه ارائه مي‌کنند. هدف مراقبت آسایشگاهی، درمان بیماری نیست بلکه مشکلات قابل تغییر را، در صورت نیاز از طریق بستری کوتاه‌مدت حل مي‌کند. از نمونۀ این مشکلات مي‌توان ذات‌الریه و عفونت مثانه را نام برد.

فواید مراقبت آسایشگاهی و خانگی:

متخصصین مراقبت آسایشگاهی و خانگی مي‌توانند در حل مسائل عاطفی دشوار، به شما و خانواده‌تان کمک کنند، مددکار اجتماعی شما را از نظر عاطفی حمایت کنند، در برنامه‌ریزی مراقبت خانگی و آسایشگاهی شما را راهنمایی کنند و تغییر نوع مراقبت را برای شما تسهیل كنند. بسیاری از بیماران در خانه خود راحت‌تر هستند و ترجیح مي‌دهند در محیطی آشنا و در کنار دوستان و خانواده باشند. برخورداری از خدمات پزشکی در خانه، به دوستان و خانواده این فرصت را مي‌دهد که وقت بیش‌تری را با بیمار خود سپری کنند.

مراقبت در خانه

خدمات خانگی مربوط به بیمارانی است که در بیمارستان بستری نیستند و در خانه به‌سر مي‌برند. این خدمات شامل موارد زیر است:

مراقبت نظارتی.
کنترل علائم.
فراهم کردن تجهیزات پزشکی.
توانبخشی و دیگر درمان‌ها.

داروهاي ضد درد به شكل‌هاي گوناگون عرضه مي‌شوند

خوراکی.
جلدی (مثل برچسب).
تزریقی.
از طریق پمپ زیر پوستی و یا وریدی.
نوع دارو و روش مصرف آن به نوع درد و علت آن بستگی دارد. برای مثال، در صورت وجود درد مداوم، شاید لازم باشد مدتی طولانی، میزان ثابتی دارو مصرف کنید. مي‌توانید از برچسب پوستی یا قرص‌های با تأثیر تدريجي استفاده کنید.

دارو برای کاهش انواع درد از جمله در موارد زیر مصرف مي‌شود

درد کم تا متوسط.
درد متوسط تا شدید.
درد غیر منتظره.
درد سوزاننده و حالت سوزن سوزن شدن.
درد ناشی از تورم.

دیگر روش‌ها برای کاهش درد

طب سوزنی. نوعی درمان چینی است که طی آن برخی نقاط بدن، توسط سوزن‌هایی کوچک تحریک مي‌شود. این روش در کاهش حالت تهوع و کاهش درد، مي‌تواند مؤثر باشد. قبل از بهره‌گیری از طب سوزنی با گروه پزشکی خود مشورت كنيد.
تصویرسازی. شامل تجسمی از تصاویر، مناظر یا تجربه‌هایی برای ایجاد حس آرامش و گاهی کمک به بدن در شفا یافتن است.
روش‌های آرام‌سازی. شامل تنفس و تمرین‌هایی برای رهاسازی عضلات است.
هیپنوتیزم. حالتی از توجه آرام و متمرکز است. در این روش برحس، ایده یا الهام تمرکز مي‌شود.
بازخـورد زیستی. به استفاده از دستگاه برای کمک به بیمار در کنـترل برخی عملکردهای بدن اطلاق مي‌شود. این عملکردها معمولاً در کنترل ما نیستند. (مثل ضربان قلب)
ماساژ درمانی. موجب آرام‌سازی و ایجاد حس بهبودی، از طریق مالش بخش‌های مختلف بدن یا عضلات مي‌شود. قبل از به‌کارگیری این روش، با پزشک در این مورد مشورت کنید. ماساژ برای برخی انواع سرطان توصیه نمي‌شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.