387

تقویت مغز با دویدن با پای برهنه

|
0 دیدگاه

یک مطالعه جدید به دوندگان پیشنهاد می‌کند تا برای تقویت مغز خود با پای برهنه بدوند.

محققین یافته‌اند که بعد از دویدن با پای برهنه می‌تواند توانایی حافظه و یا تحلیل اطلاعات به توسط مغز را بهتر کند.

در این مطالعه محققین از ۷۲ داوطلب استفاده کردند تا به مدت ۱۶ دقیقه یکبار با کفش و بار دیگر با پای برهنه بدوند.

سن این افراد بین ۴۴ – ۱۸ سال بود.

قبل و بعد از این دویدن‌ها محققین کارکرد حافظه افراد را بررسی و اندازه گیری کردند و نتایج مطالعه تأثیر دویدن با پای برهنه بر تقویت حافظه و توان تحلیل افراد را نشان داد.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.