901

افزایش ناهنجاری های گوش بر اثر ازدواج های فامیلی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

درصد قابل توجهي از ناهنجاریهای گوش و حلق و بینی یا آنومالي هاي مادرزادي، حاصل ازدواج هاي فاميلي است که نه تنها باعث تغيير در شكل ظاهري و مشكل زيبايي شديد براي نوزاد شده، بلكه ناراحتي‌هاي عاطفي – رواني، مشكلات كار كردن فرد در اجتماع و حتي تهديد حيات بيمار را به دنبال دارد.

به منظورتعيين شيوع ناهنجاريهاي گوش و حلق و بيني در ازدواج فاميلي و نقش ازدواج هاي فاميلي، جنس، نوع ازدواج والدين و الگوي توارثي دربروز این ناهنجاریها و دانستن تأثير اين موارد و كاستن عوامل مؤثر از شيوع اين بيماريها در اجتماع، تحقیقات گسترده ای طی سالهاي ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹ در مراجعه كنندگان به درمانگاه مشاوره ژنتيك بيمارستان امام خميني (ره) انجام شد.
در اين مطالعه ، دویست و شش پرونده که دارای ناهنجاری ENT بودند از بین سه هزار و پانصد و سه پرونده متشکله جهت مشاوره طی سال هفتاد و هشت تا هفتاد و نه جداسازی شد که از بين ۲۰۶ پرونده ۱۵۷ پرونده مربوط به ازدواج فاميلي و ۴۹ پرونده مربوط به ازدواج غيرفاميلي تعیین شد.
در بين ۱۵۷ پرونده يا به عبارتي شجره نامه ۴۹۶ مورد حاصل ازدواج فاميلي بودند كه ۲۱۹ مورد اختلال ENT و ۲۷۷ مورد سالم و يا اختلال غير ENT داشتند.
 ۲۱۹ پرونده دارای اختلال ناهنجاری گوش، حلق و بینی، بررسي و توسط نرم افزار SPSS هر بيماري براساس فاميل و غيرفاميل، نسبت فاميلي والدين، الگوي توارثي و جنس مجزا شدند.
در بين ۴۹۶ مورد پرونده تحت بررسی، چهار بيماري شامل كرولالي، نيمه شنوايي، شكاف كام، شكاف لب با يا بدون شكاف كام از شيوع بسيار بالايي برخوردار بودند كه كرولالي ۱۱۵ مورد ( ۶ /۲۳% )، نيمه شنوايي ۵۳ مورد (۷/۱۰ %)، شكاف كام ۵ مورد (۱ %)، شكاف لب با يا بدون شكاف كام ۱۲ مورد ( ۴/۲ % ) ازموارد مذکور را شامل شده و شكاف كام همراه اختلالات ديگر ۱۶ مورد بود.
تقريبا در تمام موارد وجود ناهنجاري ها در ازدواج هاي فاميلي بيشتر بوده و بر حسب نوع بيماري، گاه تفاوتهائي در دو جنس نيز وجود داشت و الگوهاي توارثي متفاوتي برحسب نوع بيماري، دیده شده است.
اهنجاريهاي گوش و حلق و بيني يكي از بيماريهايي كه در درمانگاههاي اطفال، گوش و حلق و بيني، و جراحي پلاستيك و دندانپزشكي با آن روبرو هستیم.
اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.