484

اطلاعات عمومی در مورد آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی یک بیماری است که در آن سلول‌های خوش‌خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) در بافت‌های مغز تشکیل می‌شود.

آستروسیتم‌ها تومورهایی هستند که از سلول‌های مغز به نام آستروسیت به‌وجود می‌آیند. آستروسیتم مخچه‌ای در مخچه شروع می‌شود، که در قسمت پایینی پشت مغز قرار دارد. مخچه بخشی از مغز است که حرکت، توازن، و وضعیت یا حالت (قرارگیری) بدن را کنترل می‌نماید.

حدود ۱۵ تا ۲۵٪ از تمام تومورهای دوران کودکی، آستروسیتم‌های مخچه‌ای هستند. گرچه سرطان در کودکان نادر است، به غیر از لوسمی و لنفوم، تومورهای مغزی شایع‌ترین نوع سرطان در کودکان می‌باشد.

تومور‌های مغزی هم در کودکان و هم در افراد بالغ بروز می‌کند; اما ممکن است درمان کودکان با درمان افراد بالغ تفاوت داشته باشد.

علت بروز اکثر تومور‌های مغزی دوران کودکی مشخص نیست.

علائم آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی متغیر بوده و اغلب به سن کودک و بو محل قرارگیری تومور بستگی دارد

ممکن است علائم زیر، و علائم دیگر، در اثر آستروسیتم ایجاد شود. اگر هر یک از علائم زیر دیده شود، باید به پزشک مراجعه نمود:

از دست رفتن توازن، مشکل در راه رفتن،‌ بدخط‌تر شدن، یا کند صحبت کردن.
سر درد صبحگاهی یا سر دردی که با استفراغ کردن برطرف می‌شود.
تهوع و استفراغ
خواب‌آلودگی غیرعادی یا تغییر در سطح انرژی (بدن).
تغییر در شخصیت یا در رفتار.
لاغری یا چاقی که دلیل مشخصی ندارد.

از تست‌ها و رویه‌های زیر می‌توان استفاده نمود

سی.تی.اسکن: رویه‌ای که در آن یک‌سری تصویر مفصل از زوایای مختلف از نواحی داخل بدن بر داشته می‌شود. این تصاویر با استفاده از کامپیوتری برداشته می‌شود که به یک دستگاه اشعة ایکس متصل می‌باشد. ممکن است یک ماده رنگی بلع یا در سیاهرگ تزریق شود تا تصاویر روشن‌تر دیده شوند. این رویه را توموگرافی محاسبه شده، توموگرافی کامپیوتری، یا توموگرافی محوری کامپیوتری هم می‌نامند.
ام.آر.آی (تصویربرداری با تشدید مغناطیسی) با گادولینیوم: رویه‌ای که در آن از یک آهنربا ، امواج رادیویی، و یک کامپیوتر استفاده می‌شود و یک‌سری تصاویر مفصل از نواحی داخل مغز و ستون فقرات برداشته می‌شود. ماده‌ای به نام گادولینیوم به داخل سیاهرگی تزریق می‌شود. این ماده در اطراف سلول‌هایسرطانی تجمع می‌یابد، به‌طوری‌که این سلول‌ها در تصاویر روشن‌تر دیده می‌شوند. این رویه را تصویربرداری هسته‌ای با تشدید مغناطیسی (NMRI) هم می‌نامند.

آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی تشخیص داده می‌شود و با جراحی برداشته می‌شود

اگر تصور شود که تومور مغزی وجود دارد، با ‌نمونه‌برداری با در آوردن بخشی از جمجمه و استفاده از سوزن برای خارج‌سازی نمونه‌ای از بافت مغز انجام می‌شود. آسیب‌شناس بافت را زیر میکروسکوپ نگاه می‌کند تا سلول‌های سرطانی را پیدا کند. اگر سلول‌های سرطانی پیدا شود، پزشک با انجام جراحی، تا میزانی که خطری ایجاد نشود، تومور را برمی‌دارد.

عوامل خاصی بر پیش‌آگهی (احتمال بهبودی) و بر گزینه‌های درمان تأثیر می‌نمایند

پیش‌آگهی (احتمال بهبودی یا ریکاوری) به عوامل زیر بستگی دارد:

نوع آستروسیتم.
این که آیا پس از جراحی سلول‌های سرطانی باقی مانده‌اند.
گزینه‌های درمان به عوامل زیر بستگی دارد:

اینکه آیا پس از جراحی سلول‌های سرطانی باقی می‌مانند یا به دیگر قسمت‌های مغز گسترش یافته‌اند.
محل قرارگیری تومور.
سن کودک
مراحل آستروسیتم مخچه ی دوران کودکی

 

در برنامه‌ریزی درمان سرطان، به‌جای سیستم مرحله‌بندی از درجه‌بندی تومور استفاده می‌شود

مرحله‌بندی فرآیندی است که از آن استفاده می‌کنند تا مشخص شود چه مقدار سرطان وجود دارد و روشن شود که آیا سرطان گسترش یافته است. در برنامه‌ریزی درمان، دانستن مرحلة سرطان اهمیت دارد.

هیچ سیستم مرحله‌بندی استانداردی برای آستروسیتم مخچة دوران کودکی وجود ندارد، و به‌جای آن از درجه‌بندی تومور در برنامه‌ریزی درمان استفاده می‌شود. در درجه‌بندی تومور، میزان غیرعادی بودن سلول‌های سرطانی در زیر میکروسکوپ و سرعت احتمالی رشد و انتشار تومور توصیف می‌شود.

از درجه‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

تومور پیلوسیتیک (pilocytic) درجة یک توموری است که بسیار کند رشد می‌کند و به‌ندرت منتشر می‌شود. این نوع توموردر داخل کیست تشکیل می‌شود.
تومور پراکنده (Diffrse) یا رشته‌ای درجه ی دو توموری است که معمولاً به‌کندی در داخل مخچه گسترش می‌یابد.
آستروسیتم مخچه‌ای معمولاً از مخچه به دیگر قسمت‌های مغز یا بدن گسترش نمی یابد.

از اطلاعات به‌دست آمده در تست‌ها و رویه‌هایی که برای آشکارسازی (یافتن) آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی به‌کار گرفته می‌شود در برنامه‌ریزی درمان سرطان استفاده می‌کنند

برخی از تست‌هایی که برای آشکارسازی آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌شود را، پس از خارج کردن تومور، تکرار می‌نمایند.  این کار را برای مشخص شدن مقدار تومور باقی‌مانده پس از جراحی و جهت برنامه‌ریزی درمان‌های بعدی انجام می‌دهند.

آستروسیتم مخچه‌ای راجعة دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای برگردندة دوران کودکی توموری است که پس از درمان شدن برگشت (عود) می‌کند. ممکن است آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی سال‌ها پس از درمان آغازین برگشت نماید. ممکن است تومور در همان محل در مغز یا در دیگر قسمت‌های دستگاه مرکزی اعصاب (مغز و ستون فقرات) برگشت کند، مخصوصاً اگر تومور اولیه توموری پراکنده یا رشته‌ای بوده باشد.

از سه نوع درمان استاندارد استفاده می‌شود که عبارتند از

جراحی

از جراحی برای تشخیص و درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌شود.

پرتودرمانی

پرتودرمانی یک نوع درمان سرطان است که در آن از اشعه‌های ایکس پرانرژی یا دیگر انواع تشعشع برای کشتن سلول‌های سرطانی یا جهت جلوگیری از رشد آنها استفاده می‌شود. دو نوع پرتودرمانی وجود دارد. در پرتودرمانی بیرونی از یک دستگاه در بیرون از بدن استفاده می‌کنند و تشعشع را به طرف سرطان می‌فرستند. در پرتودرمانی داخلی از یک ماده رادیواکتیو که در سوزن، دانه، سیم یا کاتتر گذاشته شده استفاده می‌نمایند و این ماده را مستقیماً در داخل یا در نزدیکی سرطانمی‌گذارند. نحوة کاربرد پرتودرمانی به نوع و مرحلة سرطانی بستگی دارد که باید درمان شود.

شیمی‌درمانی

شیمی‌درمانی یک نوع درمان سرطان است که در آن از داروهایی استفاده می‌شود تا با کشتن سلول‌های سرطانی یا با متوقف کردن تقسیم سلولی آنها از رشد آنها جلوگیری شود. اگر در شیمی‌درمانی داروها بلع شده یا در سیاهرگ یا عضله تزریق شوند، وارد جریان خون شده و می‌توانند به سلول‌های سرطانی موجود در سرتاسر بدن برسند (شیمی‌درمانی سیستمی). اگر داروها مستقیماً در داخل ستون فقرات، در داخل اندامی از بدن، یا در حفرة بدنی مانند شکم قرار داده شوند، عمدتاً بر سلول‌های سرطانی موجود در آن نواحی تأثیر می‌نمایند (شیمی‌درمانی ناحیه‌ای). در شیمی‌درمانی ترکیبی از بیش از یک داروی ضد سرطان استفاده می‌شود. نحوة کاربرد شیمی‌درمانی به نوع و مرحلة سرطانی بستگی دارد که باید درمان شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.