282

چراغ قرمز نارسايی كليه

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

یك بررسي نشان مي‌دهد نارسايي مزمن و پيشرفته كليه مي‌تواند افزايش سطح اوره و pH بزاق، رنگ‌پريدگي مخاط ، خشكي ، بوي بد و التهاب دهان را در پي داشته باشد.

تغييرات بزاقي در مبتلايان به نارسايي مزمن و پيشرفته كليه كه تحت‌درمان با همودياليز هستند، زمينه‌ساز بروز مشكلات دهاني دنداني است.

مطالعه به صورت مورد و شاهدي بر روي ۲۰ بيمار مبتلا به نارسايي مزمن و پيشرفته كليه تحت درمان همودياليز  و ۲۰ فرد سالم داوطلب به عنوان گروه شاهد انجام و براي تمام افراد آزمايش اوره ، pH و كلسيم بزاق انجام شد.

رنگ‌پريدگي پوست و مخاط، شكايت از خشكي دهان، بوي بد دهان، التهاب دهان، تغييرات حس چشايي و پرتونگاري پانوراميك نيز در دو گروه بررسي و داده‌ها با آزمون‌هاي آماري تي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.

يافته‌ها حاكي است كه ميانگين سطح اوره بزاق در گروه بيمار و در گروه شاهد اختلاف آماري معني‌داري داشتند. همچنين ميان pHبزاق بيماران با گروه شاهد از لحاظ آماري اختلاف آماري معني‌دار مشاهده شد. مقايسه كلسيم بزاق اين دو گروه اختلاف آماري معني‌داري نداشت.

۹۵ درصد بيماران رنگ‌پريدگي پوست و مخاط داشتند، ولي گروه شاهد فاقد آن بودند. ۸۰ درصد بيماران از خشكي دهان شكايت داشتند، اما هيچ كس در گروه شاهد از خشكي دهان شكايت نداشت. در مقايسه بوي بد دهان و التهاب دهان نيز بين دو گروه اختلاف آماري معني‌داري بود.

نتايج نهايي اين مطالعه نشان مي‌دهد

نارسايي مزمن و پيشرفته كليه مي‌تواند باعث افزايش سطح اوره و pH بزاق، خشكي دهان ، رنگ‌ پريدگي مخاط ، بوي بد دهان و التهاب دهان شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.