348

خطرات هورمون درمانی را با ورزش کاهش دهید

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

بر اساس نتایج انجام شده در California Teachers Study، خطر بوجود آمدن سکته در خانمهایی که هورمون درمانی می شوند، حدود ۴۲ درصد افزایش می یابد، در حالی که پرداختن به حداقل ۵/۳ ساعت فعالیت ورزشی در هفته می تواند این میزان را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

تایج این تحقیق به صورت خلاصه در کنفرانس بین المللی سکته در سن دییگو گزارش شد.
محققین در این مطالعه اطلاعات مربوط به ۱۳۳و۴۷۹ زن را در بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند.

یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های آماری نشان داد

افرادی که هر هفته ۵/۳ تا ۵ ساعت به فعالیت ورزشی با شدت متوسط از قبیل پیاده روی یا بازی تنیس می پرداختند، حدود ۲۰ درصد کمتر به سکته دچار می شدند.
فعالیت های شدیدتر از قبیل دویدن تفاوت معناداری در مقایسه با فعالیت های با شدت متوسط نشان نداد.

” فعالیت هایی از قبیل پیاده روی سریع (brisk walking) به نظر برای این سناریو مفید تر می باشند.
” در واقع این مطالعه اهمیت فعالیت ورزشی را چه از لحظ زمانی ( ۵/۳ ساعت در هفته) یا از بعد شدت (متوسط) در پیشگیری از بروز سکته در زنانی که هورمون درمانی می شوند را برجسته می سازد.
خطر بروز سکته در زنانی که هورمون درمانی می شوند ولی در طول هفته با شدت متوسط و حدو ۵/۳ ساعت ورزشی می کنند، حدود ۳۰ درصد است ولی این میزان در زنانی که ورزش نمی کنند حدود ۶۰درصد است. محققین پیشنهاد کردند که اثرات فعالیت ورزشی بر زنان قبل از سن یائسگی و هم چنین پس از سن یائسگی بارز است.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.