372

شانه ناپایدار چه خصوصیاتی دارد

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

مفصل شانه در بین دیگر مفاصل بدن خصوصیت منحصر به فردی دارد. قابلیت حرکت این مفصل در همه جهات، از دیگر مفاصل بدن بیشتر است.

شما به راحتی میتوانید دست خود را به بالا و عقب و جلو ببرید و در هر جهتی بچرخانید. همین خصوصیت با وجود همه منافعی که دارد بزرگترین نقطه ضعف این مفصل را هم بوجود آورده است. این مفصل به راحتی ناپایدار میشود.

ناپایداری این مفصل بدین معنا است که سر استخوان بازو ممکن است به راحتی و با وارد شدن نیروی مختصری از حفره ای که در آن قرار گرفته و مفصل شده، خارج شود.

آناتومی و بیومکانیک شانه

شانه از در کنار هم قرار گرفتن سه استخوان تشکیل شده است. استخوان کتف، استخوان بازو و استخوان ترقوه. در مفصل شانه، سر استخوان بازو که به شکل یک کره است در درون حفره کم عمقی به نام حفره گلنوئید قرار میگیرد ( حفره گلنوئید قسمتی از استخوان کتف است).

برای فهم بهتر موضوع بهتر است ابتدا مقایسه ای بین مفصل لگن و شانه داشته باشیم. همانطور که میدانیم مفصل لگن یک مفصل گوی و کاسه ای است به این معنا که سر استخوان ران به شکل یک گوی و حفره استابولوم لگن به شکل یک کاسه گود است که کاملاً دور سر استخوان ران را فرا گرفته است. این مفصل به علت شکل کاسه ای استابولوم یک مفصل بسیار پایدار است. حفره استابولوم کاملا گود بوده و سر استخوان ران را احاطه میکند و به سختی اجازه میدهد که سر از درون کاسه خارج شود. در مفصل شانه اوضاع قدری متفاوت است.

حفره گلنوئید به گودی حفره استابولوم نیست. گلنوئید گودی کاسه را ندارد بلکه مثل یک بشقاب کم عمق است که نمیتواند دورادور سر استخوان بازو را احاطه کند. مفصل شدن سر استخوان بازو با حفره گلنوئید مانند در کنار هم قرار گرفتن یک توپ فوتبال و یک بشفاب کوچک است. پس این مفصل پایداری ذاتی ندارد . دقیقا به همین علت است که این مفصل دامنه حرکتی زیادی دارد. پایداری این مفصل نه به علت شکل آن بلکه به علت بافت های بسیار محکمی است که در اطراف آن قرار گرفته و به آن کپسول مفصلی میگویند.

کپسول مفصل شانه بافتی مثل پرده است که دورادور مفصل را گرفته و از یک طرف به لبه حفره گلنوئید و از طرف دیگر به پایین تر از سر استخوان بازو متصل میشود. کپسول مفصل شانه و تاندون ها و لیگامان های اطراف شانه و عضلات قوی اطراف مفصل، دور آنرا احاطه کرده و به آن یک پایداری نسبی میدهند و اجازه نمیدهند که سر استخوان بازو به راحتی از درون حفره گلنوئید خارج شود.

وقتی نیروی زیادی به مفصل شانه وارد میشود ممکن است بتواند سر استخوان بازو را از درون حفره گلنوئید خارج کند. به این وضعیت دررفتگی مفصل میگویند. گاهی اوقات سر استخوان بازو کمی در درون حفره گلنوئید جابجا شده و کاملاً از آن خارج نمیشود. به این حالت نیمه دررفتگی Subluxation میگویند. در حین دررفتگی، کپسول مفصلی و لیگامان های اطراف مفصل پاره میشوند.

اگر بعد از جااندازی این مفصل، درمان به درستی ادامه نیابد و کپسول مفصلی و لیگامان ها خوب ترمیم نشوند حالت شلی در آنها بوجود آمده و نمیتوانند به خوبی اطراف مفصل را حمایت کنند. در این حالت مفصل ناپایدار شده و هر زمان که نیرویی حتی اندک به مفصل وارد شود میتواند موجب دررفتگی مجدد آن شود. در واقع ناپایداری شانه ناتوانی بافت های اطراف شانه در نگهداری سر استخوان بازو در درون حفره گلنوئید است.

علت ناپایداری مفصل شانه

شانه به سه علت ناپایدار میشود.

در رفتگی شانه :

وقتی نیروی زیادی به مفصل شانه وارد میشود ممکن است موجب دررفتگی شانه شود. در این حالت لیگامان های جلوی مفصل شانه آسیب میبینند. به این لیگامان آسیب دیده ضایعه بنکارت Bankart lesion میگویند. اگر این ضایعه به درستی درمان نشود مفصل شل شده و بعداً با هر ضربه کمی به راحتی در میرود.

ضربات مکرر :

گاهی اوقات علت شل شدن لیگامان های اطراف شانه دررفتگی شانه نبوده است. این شلی ممکن است بدنبال ضربات خفیف ولی مکرری که به شانه وارد میشود بوجود آید. فعالیت هایی مثل شنا، تنیس و والیبال میتواند این ضربات خفیف و مکرر را به شانه وارد کند.
ناپایداری در همه جهات :

در این بیماران سابقه ضربه چه بصورت شدید و چه بصورت خفیف و مکرر وجود ندارد. شلی بافت های اطراف شانه در این بیماران مادرزادی است و معمولاً در مفاصل دیگر هم وجود دارد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.