373

مرحله بندی سرطان یاخته های کوچک ریه

|
0 دیدگاه

درمان سرطان با فهمیدن مرحله سرطان و میزان پیشرفت سرطان شش آغاز می شود .

هنگامی که سرطان به گونه مناسبی مرحله بندی شود، تصویر روشنی از سرطان و مکان آن در بدن بیمار بدست می آید.

مرحله بندی سرطان یاخته های کوچک ریه ، نخستین گام مهمی است که برای تعیین بهترین درمان موجود برداشته می شود.

با بهره گیری از تست های تشخیص، تیم درمانی نوع سرطان یاخته های کوچک ریه و میزان پیشرفت آن را در بدن بیمار تعیین می کند.

مرحله بندی سرطان یاخته های کوچک ریه

مرحله بندی سرطان یاخته های کوچک ریه بخش حساسی از درمان شخصی سازی شده است.

سرطان یاخته های کوچک ریه به یکی از دو روش زیر بیان می شود: محدود یا گسترده.

سرطان یاخته های کوچک ریه محدود

در مرحله محدود، سرطان در یکی از دو شش و یا در بافت مجاور قرار دارد. ممکنست سرطان به غدد لنفاوی مجاور یا بافت بین شش ها سرایت کرده باشد اما به دیگر اعضاء بدن منتقل نشده است.

حدود یک سوم از بیماران دارای سرطان یاخته های کوچک ریه در هنگام تشخیص بیماری در مرحله محدود قرار دارند.

در اثر ماهیت تهاجمی بیماری، بندرت تصمیم به جراحی گرفته می شود حتی اگر بیماری در مراحل اولیه باشد.

اگر تصمیم به جراحی گرفته شود، پس از جراحی باید پرتو درمانی و شیمی درمانی انجام شود.

در صورت جراحی نکردن، پرتو درمانی و شیمی درمانی، گزینه های درمانی متداولی هستند.

سرطان یاخته های کوچک ریه گسترده

در مرحله گسترده، سرطان بافت به بیرون از منطقه اصلی خود در شش سرایت کرده است.

مرحله گسترده می تواند بدان معنی باشد که شش دیگر نیز هم اکنون سرطانی است و یا سرطان به اعضاء دورتر بدن از قبیل کبد، مغز یا کلیه ها سرایت کرده است.

برای کسانی که در مرحله گسترده بیماری قرار دارند، جراحی گزینه درمانی مناسبی نیست.

بجای آن به بیماران یک دوز شیمی درمانی به همراه پرتو درمانی داده می شود.

در بسیاری از موارد، از پرتو دهی به مغز برای جلوگیری از گسترش سرطان به این عضو بسیار حساس بدن انجام می شود.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.