185

۱۰ صفات شخصیتی درونگراها

|
0 دیدگاه

درونگرایان مردمانی هستند که ،برروی افکار داخلی بیشتر از فعالیت های خارجی تمرکز میکنند. آنها بیشتر انزوا طلب هستند و دور از مردم زندگی میکنند ،اما به این معنی نیست که مخالف مردم هستند .

در اینجا برخی از ویژگی های شخصیتی درونگراها را می خوانیم:

۱-آنها آرام هستند

درونگرایان معمولا دوست دارند کاملا آرام باشند ، و دوست ندارند پچ پچ کنند و بحث نمی کنند  آنها دوست دارند درمورد خود و افکار خود فکر کنند

۲-   آنها اشخاص محفوظی هستند

با توجه به نوع شخصیت درونگرا،  شخص محفوظی  هستند، و همیشه یک فاصله خاصی  از مردم دارند  و سرد و درونگرا هستند

۳- خجالتی هستند

تنها هستند.  آنها از تنهایی لذت می برند. احساس ضعف و بیقراری در صورت دارند

۴-با محتوا هستند

آنها ممکن است بلندپروازانه باشند اما جاه طلب هستند و محتوای بیشتری دارند

۵ – درگردهمایی اجتماعی بی دست و پا هستند

۶-افراد درونگرا وقتی دریک اجتماع  هستند قاطی مردم نمی شوند

۷- کانون توجه

تمرکز و فشار بیش از حد برروی درونگرا ها است.

۸-آنها درونگرا هستند

درونگرایان شانس  تجزیه و تحلیل  و تفکر درباره بسیاری از مسائل را دارند.

۹-زیبا هستند

معمولا افراد درونگرا زیباتر از افراد برونگرا هستند وبرازنده تر از همتایان فعال اجتماعی هستند .رفتار انها آرام  وهمراه با یک وقار خاصی است

۱۰-  مستقل هستند

افراد درونگرا با اینکه گردهمایی اجتماعی را دوست ندارد اما به این معنا نیست که نمی توانند خودرا اداره کنند آنها  می توانند مستقل باشند و  کارهای خودرا بخوبی انجام دهند  آنها دوست دارند  دیگران در کاروزندگی آنها مداخله  نکنند.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.