644

تومور های غدد بزاقی چطوری جراحی می شوند؟

|
0 دیدگاه

تومورهای غدد بزاقی سلول های غیر طبیعی در حال رشد در مجراهای تخلیه غدد بزاقی می باشد.

بزاق حاوی آنزیمهایی  است که فرایند هضم را آسان میکند و  به پاک کردن دهان با شستن  باکتری ها و ذرات غذا کمک میکند.

غدد بزاقی شامل سه جفت غده پاراتیروئید در جلوی گردن،

غده تحت فکی در زیر فک و غده زیر زبانی در عمق مخاط قدامی خارجی کف دهان می باشد

و جزء غدد اصلی ترشح بزاق دهان می باشند.

هزاران غدد فرعی در داخل حفره بینی ،کام و مخاط دهان و حنجره وجود دارند.

که هر کدام از این ها ممکن است دچار ضایعه توموری گردند.

عفونت های این غده به خصوص غده پاراتیروئید یا بنا گوشی شایع تر است

و درحالیکه سنگ های غده تحت فکی شایع تر است.

طول مجرا بلندتر و بر خلاف مرکز ثقل، حاوی موسین و مواد قلیایی می باشد.

تومور های خوش خیم و بد خیم در این غده های موجود می باشد.

اگر تومور در غده بناگوشی در جلوی گوش باشد،

از روش بیهوشی استفاده شده و جلوی گوش تا گردن با سوزن بیوپسی برش داده میشود،

سپس فلپ را بلند کرده تا عصب صورتی یا پنجه غازی نمایان شود. ضمن حفظ تمام شاخه های آن

، غده پاراتیروئید همراه تومور بر اساس نوع آن از محل خارج می شود.

اگر چنانچه سنگ یا تومور در غده تحت فکی باشد،

به اندازه ۴ سانتی متر زیر زاویه فک به صورت عرضی برش داده شده و سنگ همراه غده یا تومور خارج میشود.

اگر چنانچه سنگ در مجرای غده تحت فکی در یک سوم انتهای آن باشد، سنگ از داخل دهان خارج می گردد.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.