322

دارويی برای از كار انداختن رشد تومورهای سرطانی

|
0 دیدگاه

محققان با بهره‌گيري از استراتژي‌هاي جديد و سريع در توليد داروهاي ضدسرطان ، داروي جديدي ساخته‌اند كه مي‌تواند مانع رشد تومورهاي ناشي از سرطان كليه و لوزالمعده در موش‌ها شود و رشد آنها را متوقف كند.

محققان دارويي توليد كرده‌اند كه با چسبيدن به يك سوئيچ مولكولي در سلول‌هاي سرطاني و رگ‌هاي خوني تومورها آن را در حالت غيرفعال نگه مي‌دارد.

با اين روش محققان سوئيچ كيناز (آنزيمي كه يك مولكول را فسفردار مي‌كند)‌ را در تومورهاي سرطاني در حالت غيرفعال يا خاموش قفل مي‌كنند.

اين روش با روش‌هايي كه بازدارنده‌هاي فعلي براي غيرفعال كردن كيناز استفاده مي‌كنند، متفاوت است.

اين شيوه با استفاده از تركيب شيمي و تكنولوژي سوپركامپيوتري قادر است بسرعت داروهاي مورد نظر را براي درمان غربال و گزينه مناسب را انتخاب كند.

فرآيند غربال و گسترش به منظور تشخيص بالقوه داروهاي كانديدا كه توانايي ايجاد توقف در فعاليت آنزيم آشكارساز رشد تومور را دارند، استفاده مي‌شود.
اين آنزيم آشكارساز قادر به تغذيه و پرورش رگ‌هاي خوني تومور و در نتيجه رشد آن است. طبق نظر محققان اين روش جديد ممكن است راهكار سودمند و مناسبي در ارتقا و اثربخشي داروهاي ضدسرطان باشد.

با استفاده از ابركامپيوترهاي مركز كامپيوتر سن‌ديه‌گو محققان مولكول‌هاي سفارشي را طراحي كردند كه قادر به تثبيت شكل غيرفعال آنزيم‌هاي PDGFRB و B-RAF بود. هر دوي اين آنزيم‌ها در تومورهاي سرطاني و رگ‌هاي خوني كه تومورها را تغذيه مي‌كردند، مشاهده شده بود.

از آنجا كه اين دو آنزيم به صورت مشاركتي فعاليت مي‌كردند، غيرفعال كردن هر دوي آنها اثرات جالب توجهي روي تومورها مي‌گذاشت.

بنابراين محققان دارويي طراحي كردند كه عوامل شريك در شكل‌گيري رگ‌هاي خوني و تجاوز تومورها را مورد هدف قرار مي‌داد.

با توليد اين دارو و غربال‌هاي كامپيوتري مي‌توان داروهاي مناسبي توليد كرد كه كمترين اثرات جانبي را داشته باشند.

محققان داروي توليد شده را روي رگ‌هاي خوني ماهي راه راه كوچك كه شباهت زيادي به رگ‌هاي خوني سرطاني در انسان دارد، آزمايش كردند.

مولكول‌هايي كه باعث جلوگيري از رشد رگ‌هاي خوني مي‌شدند دقيقا در موش‌ها هم پيدا شدند. محققان اميدوارند بزودي بتوانند اين داروها را در نمونه‌هاي انساني آزمايش كنند.

اين سيستم غربال دارويي مزاياي متعددي دارد.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.