530

روشهای موثر بعد از عمل جراحی مفصل زانو

|
0 دیدگاه

بر اساس مقاله ای که در مجله آرشیو فیزیوتراپی و بازپروری به چاپ رسیده است

شروع آب درمانی یک هفته پس  از عمل  تعویض مفصل زانو و دو هفته پس  از عمل تعویض مفصل ران میتواند

نتایج عمل جراحی را بهتر کند. این  تحقیقات نشان میدهد  که زمان شروع فیزیوتراپی

بعد از این اعمال جراحی میتواند بر روی کارکرد نتایج حاصل از آنها تاثیرات قابل ملاحظه ای برجای بگذارد.

محققان آب درمانی را در بیماران مورد مطالعه خود یک هفته بعد از تعویض مفصل زانو

و دو هفته بعد از تعویض مفصل ران البته به شرط بهبود کامل زخم جراحی شروع کردند.

جلسات آب درمانی به مدت ۳۰ دقیقه و سه بار در هفته انجام شده و تا هفته پنجم پس از جراحی ادامه یافت.

سپس آنها توانایی بیماران در انجام حرکات،

میزان درد و دامنه حرکات مفصل جراحی شده را در هفته های ۳ و ۶ و ۱۲ و ۲۴ بعد از جراحی بررسی کردند.

بعد از عمل جراحی تعویض مفصل تمام اندازه گیری ها

در بیمارانی که بعد از بهبود زخم بلافاصله آب درمانی از شروع کرده بودند بهبود پیدا کرده بود.

محققانی که این مطالعه را انجام داده عقیده دارند بعد از اعمال جراحی تعویض مفصل زانو

کپسول مفصلی ترمیم و بسته میشود. تجمع مایع در فضای بسته کپسول مفصلی میتواند موجب درد شود.

از طرف دیگر فشار هیدروستاتیک آب میتواند موجب کاهش تجمع مایع در کپسول مفصلی و احتمالا کاهش درد شود.

تعویض مفصل ران و زانو میتواند به نحو چشمگیری کیفیت زندگی بیماران

را ارتقا داده و میزان رضایت بعد از این اعمال جراحی بالا است. انجام اقدامات کمکی مانند

آب درمانی بعد از این نوع اعمال جراحی میتواند قدمی رو به جلو در جهت رسیدن به کیفیت بهتر باشد.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.