1043

تغییرات دستگاه تنفس در سالمندان

|
0 دیدگاه

تغییرات ناشی از افزایش سن در سیستم تنفسی بر ظرفیت و فعالیت ریه اثر میبخشد.

تغییرات ناشی از افزایش سن شامل افزایش قطر قدامی خلفی قفسه سینه ، پوکی استخونهای مهره و کاهش فاصله بین مهره ها و در نتیجه گوژپشتی (افزایش انحنای ستون فقرات ) ، کلسیفیکاسیون غضرف های دنده و کاهش تحرک دنده ها ، کاهش کارایی عظلات تنفسی ، سفتی ریه ها و کاهش سطح آلوئولی است.

افزایش سختی یا از بین رفتن حالت ارتجاعی هنگام برگشت به وضع قبلی، موجب افزایش حجم هوای باقیمانده کاهش ظرفیت حیاتی ریه ها می شود .تبادل گازی و ظرفیت انتشار کم می شود کاهش سرفه موثر ، کاهش فعالیت مژکها افزایش فضای مرده موجب آسیب پذیری بیشتر سالمند نسبت به عفونتهای تنفسی می شود .

فعالیت های ارتقای سلامت برای حفظ عملکرد مناسب تنفسی در سالمندان شامل ورزش منظم، دریافت مایعات به میزان کافی، واکسیناسیون پنوموکوسی ، واکسن سالانه و دوری از افراد بیمار است . ترک سیگار و نظافت مکرر دست در تمام سنین جز رفتارهای بهداشتی مناسب محسوب می شود .

باید به سالمندان بستری یادآوری شود که مرتباً تنفس عمیق انجام داده و سرفه کنند ، چون ظرفیت ریه ها و کارآیی سرفه کاهش یافته و این افراد در معرض عفونت های تنفسی و آتلکتازی قرار دارند .

0 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.