420

در رژیم غذایی بیماران قلبی فیبر بسیار اهمیت دارد

|
0 دیدگاه

پژوهشگران در یک تحقیق جدید به اهمیت فیبر رژیم غذایی مریض ها بعد از سکته قلبی پی بردند.
اگر بخواهیم این مورد را دقیقتر و بهتر ارزیابی کنیم بر اساس کشفیات منتج شده از این پژوهش نشان داده شد که دریافت اندازه زیاد غلات سبوس دار در رژیم غذایی این گروه از بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و امکان بروز امراض کرونر قلبی در این اشخاص کمتر است،

با وجود این سازو کار اصلی این اثر به درستی روشن نشده است. نتایج این مطالعه در BMJ-British Medical Journal به چاپ رسید.

محققین در این مطالعه اثر سه نوع فیبر ( غلات سبوس دار- میوه- سبزی) را بر بیماران پس از سکته قلبی مورد ارزیابی قرار دادند.

حدود ۵۱۵۲۹ مرد و ۱۲۱۷۰۰ زن در این مطالعه ارزیابی شدند.

یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تنها غلات سبوس دار اثر معناداری بر طول عمر بیماران پس از سکته قلبی داشت. به بیان دقیق تر، احتمال مرگ و میر پس از ۹ سال از گذشت سکته قلبی در افرادی که فیبر بیشتری دریافت کردند، ۲۵ درصد کمتر از افرادی بود که فیبر کمتری دریافت کرده بودند.

به ازای هر ۱۰ گرم افزایش دریافت فیبر میزان مرگ ومیر در دوره ۹ ساله پیگیری در این مطالعه حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. محققین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بر لزوم افزایش دریافت فیبر به ویژه غلات سبوس دار و رژیم مدیترانه ای و هم چنین اصلاح سبک زندگی و پرداختن به فعالیت ورزشی تأکید کردند.

0 پسندیده شده
دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.