967

درمان گیاهی خونریزی ریوی در طب سنتی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

خونریزی های ریوی بیشتر مربوط به سل، سرطان، کیست، ضربه خوردگی ها، آبسه های ریه و بیماری های التهابی و یا مربوط به بیماری های قلبی مانند تنگی میترال است.

در بیشتر بیماری های ریوی به علت این که با سرفه توام است در صورتی که شدت داشته باشد ممکن است از رگه های خونی تا خونریزی های زیاد دیده شود. گاهی نیز به علت پاره شدن یکی از شرائین ریوی خونریزی آن چنان زیاد است که بیمار را تلف خواهد کرد.

کسانی که مبتلا به خونریزی از هر جای بدن می باشند بایستی از موارد زیر پرهیز کنند. تکلم زیاد، او از بلند، خشم و غضب، نگاه کردن به اشیاء سرخ رنگ، قرار گرفتن در حرارت و گرمای شدید و آفتاب، همچنین بایستی از خوردن صبر زرد، کرفس، کنجد، خرما، پنیر کهنه، عسل و شیرینی جات پرهیز کنند. در ضمن هر روز باید غذاهای سبک و زود هضم میل کنند.

برای بند آوردن خونریزی های ریوی قرص کهربا، اب برگ، ریحان کوهی، اب خرفه ی تازه، اب بارهنگ، صمغ غربی، کتیرای خوراکی، گل مختوم، گل ارمنی، همه را به نسبت مساوی مخلوط کنید و نرم بسایید.

هر صبح، ظهر و شب یک قاشق شربت خوری از آن را با شربت انار یا شربت سماق مخلوط کنید و بخورید.

روش درمانی خونریزی ریوی:

کندر خوراکی را نرم بسایید و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را با یک لیوان ماءالشعیر مخلوط کنید و بخورید.
صمغ غربی را نرم بسایید هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را با یک لیوان دوغ گاو مخلوط و بنوشيد.

درمان گیاهی شاه دنج:

ده گرم شاه دنج را بسیار نرم بسایید و با اب بادروج یا آب بارهنگ یا آب برگ خرفه ی تازه یا آبخیار یا آب نعناع تازه مخلوط و بنوشید هر روز صبح ناشتا ۱۰ گرم گل گشنیز را با آب سرد مخلوط و بنوشید.

 کهربا، گل مختوم، شاه دنج، خون سیاوش، کندر خوراکی، گلنار فارسی و زاج سفید بو داده همه را مخلوط و نرم بسایید. با کمی گلاب آن را به صورت خمیر سفتی در اورید و قرص هایی به اندازه ی یک عدد نخود درست کنید.

در سایه خشک کنید و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه دو عدد میل کنید.صندل سرخ و سفید و اقاقیا از هر کدام ۱۰ گرم. ریشه ی انجبار ۵۰ گرم همه را نرم بسایید و هر روز صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از آن را در دهان بریزید و با آب سرد بخورید.

 هر روز مقداری خرفه را بپزید و ۱۰ گرم گل ارمنی کوبیده شده را با آب آن مخلوط کنید و بخورید.
گل مختوم و کهربای ساییده شده را با اب بارهنگ مخلوط و میلی کنید.

درمان گیاهی گل ارمنی:

گل ارمنی ساییده شده را با آب عصی الراعی (سرخ مرز) مخلوط و بخورید.صمغ عربی، تباشیر هندی، گل ارمنی و شاه دنج را به نسبت مساوی نرم بسایید. صبح، ظهر و شب هر بار ۳ گرم ان را با اب سرد مخلوط و بنوشید.

ریشه ی مرجان، زاج سفید بو داده، گل محمدی، کتیرا مفتولی، صمغ عربی، کهربا و تباشیر هندی از هر کدام ۵ گرم، گل مختوم، گل ارمنی، گلنار فارسی از هر کدام ۱۰ گرم. نشاسته ۲۰ گرم همه را مخلوط و نرم بکوبید. صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری آن را با شربت سماق یا شربت انار یا رب انار مخلوط و میل فرمایید.

هر روز نیم مثقال ریوند چینی ساییده شده یا ۱ گرم عصارہی ریوند را با آب میل فرمایید،

درمان گیاهی نشاسته:

 هر روز مقداری نشاسته را بپزید. بعد مقداری روغن بادام شیرین و کمی نبات ساییده شده را با آن.مخلوط و بخورید.

 ریشه ی انجبار، خون سیاوش، بسباسه، خضضی، صمغ عربی، کندر خوراکی و تخم کتان را نرم بکوبید بعد با عسل مخلوط کنید. روزی سه قاشق شربت خوری از آن را در سه نوبت میلی فرمایید.
آرد گندم و بادام پوست کنده ی ساییده شده را به صورت حریره درست کنید و در طول روز به مرور میل کنید.

کتیرا مفتولی، صمغ درخت آلو و نشاسته را مخلوط بسایید بعد با مقداری آب خرفه یا آب گشنیز تازه یا آب اسفرزه یا آب سماق یا شربت خشخاش مخلوط و به مرور میل کنید.

تمرهندی، انجیر، مویز و شنبلیله را با عسل مخلوط و به مرور میل کنید.هر روز مقداری تخم کاسنی را با مقداری رازیانه مخلوط و بجوشانید. ابش را در سه وعده بنوشید.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
1 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.