705

بررسی های قبل از عمل ریه

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

مشکلات ریوی بعد از عمل جراحی بخش مهمی از مرگ و میر و موربدیتی را تشکیل می دهند.

بررسی های قبل از عمل:

کاهش حجم ریه عامل اصلی مشکلات ریوی بعد از جراحی می باشد. کاهش حجم حیاتی Tidal Volume ، از بین رفتن مکانیسم آه و افزایش تعداد تنفس که در اعمال جراحی قفسه صدری و شکمی اتفاق می افتد موجب افزایش ریسک مشکللت بعد از عمل میشوند.

بعلاوه آثار عوامل بیهوشی و مواد مخدر مخدری موجب کاهش تحریک تنفسی میشود. بعلاوه از بین رفتن سرفه و نقص عملکرد پاک کنندگی موکو سیلیاری موجب افزایش شانس عفونت میشوند.

در اعمال جراحی پایین شکم این نقایص کمتر دیده میشود و مشکلات بعد از عمل جراحی هم کمتر دیده میشود.

عوامل موثر در مشکلات بعد از عمل جراحی:

مانند سن، بیماری مزمن ریوی ، آسم ، سیگار کشیدن ، سلامت کلی بیمار ، چاقی ، آپنه انسدادی خواب و  افزایش فشار شریان ریوی ، نارسائی قلبی ، عفونت دستگاه فوقانی تنفسی ، و عوامل متابولیک میشود و یا بنوع عمل جراحی بستگی دارد.

سن :

آخرین مطالعات نشان می دهد که سن بالای ۵۰ خود یک ریسک فاکتور محسوب میشود. احتمال مشکلات بعد از اعمال جراحی از یک و نیم برابر برای سن بین ۵۰ تا ۶۰ تا پنج و شش دهم برابر برای بیماران با سن بالاتر از ۸۰ سال افزایش می یابد.

این مشاهدات در افراد سالم دیده میشود و مستقل از بیماری های ی زمینه ای است.

بیماری مزمن ریوی :

در COPD بیماران این مشکلات به ۲۶% افزایش می یابد.در بیماران شدیداین احتمال تا شش برابر در اعمالرجراحی شکمی و قفسه توارسک افزایش می یابد.

در این میان سن بالای ۶۵ سال ، سابقه سیگار کشیدن ۴۰ سال یا بیشتر و مکزیمم طول لارنژیال ، فاصله بین قوس بالای استرنال تا غضروف تیرويید ۴ سانت یا کمتر که علامت شاخص و دقیقی برای شدت COPD شناخته میشود  ،خیلی مهم هستند.

با این حال مطالعات اخیر نشان می دهد که اهمیت COPD درواقع به اندازه ای که در قدیم فکر میشد نیست و احتمال ریسک مشکلات بعد از عمل جراحی را کلا دو و چهار دهم افزایش میدهد.

میزان FEV1<1L در یک مطالعه نشان داده شد کهذهمراه افزایش مشکلات بعد از عمل جراحی در سه از ۱۵ جراحی شد بدون اینکه موجب افزایش مورتالیته شود. FEV1<50% همراه با افزایش مورتالیته بعد از جراحی بمیزان فقط ۵ و شش دهم درصد و در بیماران با انسداد شدید این میزان به شش و نیم افزایش یافته بود.

آسم :

مطالعات اخیر نشان داده بیماران بخوبی کنترل شده با PEFRبالاتر از ۸۰% می توانند بخوبی اعمال جراحی را تحمل کنند با یک ریسک متوسط.

سیگار کشیدن :

موجب افزایش ریسک بعد از جراحی میشوند و این مستقل از بیماری های مزمن ریوی است . این ریسک در آنهایی که در دو ماه قبل از عمل سیگار کشیده اند بیشتر دیده میشود.

آنهایی که بیشتر از شش ماه سیگار راقطع کرده اند احتمال مشکلات بعد از جراحی همانند افراد غیر سیگاری است.

چاقی:

مطالعات و نتایج متناقضی در مورد چاقی خالص بعنوان ریسک فاکتور برای مشکلات ریوی پس از جراحی منتشر شده است. خلاصه اینکه چاقی به تنهایی یک ریسک فاکتور مهم محسوب نمیشود و جراحی نباید برای این موضوع به عقب انداخته شود.

آپنه انسدادی در خواب:

موجب هیپوکسمی زود رس و حتی انتوبه کردن مجدد بیمار میشود. میزان پنومونی و نارسائی تنفسی بعد از عمل هم افزایش می یابد. بیماران با افت اکسیژن بیشتر از ۴%  و تعداد بیشتر از ۵ بار در ساعت احتمال مشکلات بعد از عمل بیشتر دارند.

افزایش فشار خون ریوی :

هم همراه است با افزایش مشکلات پس از جراحی

نارسائی قلبی:

موجب مشکلات تنفسی بعد از عمل جراحی بیشتری حتی از COPD میشود.

عفونت مجاری فوقانی تنفسی:

بنظر می رسد که در صورت عفونت مجاری فوقانی تنفسی بهتر باشد عمل جراحی را بتعوبق انداخت .

مکان جراحی:

مهمترین فاکتوردر ایجاد مشکلات ریوی بعد از عمل می باشد. هر چه محل عمل جراحی از دیافراگم طولانی تر باشد احتمال خطر کمتر میشود. پس اعمال جراحی قفسه صدری و بالای شکم بیشترین ریسک فاکتور دارد.

عمل جراحی روی آئورت شکمی هم همراه با ریسک بالای مشکلات ریوی پس از جراحی همراه است. اعمال جراحی روی سر و گردن و نوروسرجری ها هم همراه با ریسک بالا در این زمینه هستند.

جراحی های طولانی تر از ۳ تا ۴  ساعت هم همراه با ریسک بالای مشکلات تنفسی بعد از جراحی هستند. از ریسک ۸% در اعمال کمتر از دو ساعت تا ۴۰% در اعمال طولانی تر از ۴ ساعت.

 آخرین تحقیقات نشان می دهد که بیهوشی عمومی ریسک بالاتری برای مشکلات تنفسی بعد از عمل نسبت به بیهوشی اپیدورال و اسپاینال دارد. بلوک لوکال هم برای بیماران باریسک باید در نظر گرفته شوند.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
1 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.