351

در مسیر تعریف خلاقیت

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

خلاقیت در سطوح مختلفی تعریف می‌شود: شناخت، فعالیت‌های فکری، اجتماعی، احساسی، معنوی و از منظرهای متفاوتی چون هنر، علوم و علوم انسانی. هر دانش‌آموزی می‌تواند به موقعیت‌های یادگیری مناسبی ،دسترسی داشته باشد.

در مسیر تعریف خلاقیت:

تخیل، ظرفیتی که همه ما داریم و به موجب آن با چشم ذهنمان می‌بینیم. خلاقیت زمانی ظاهر می‌شود که ما از این قدرت تخیل در حل مسائل استفاده کنیم که به آن تخیل کاربردی می‌گوییم. سپس ابداع، خلاقیت را به تمرین می‌گذارد تا خلاقیت کاربردی حاصل شود.

بر اساس نظر کارشناس آموزشی «سر کن رابینسون» فرآیند خلاقیت شامل تخیل کردن، خلاق بودن و مبدع بودن است که هر سه جدا از هم اما مفاهیمی مرتبط هستند.

بر اساس نظر لیندا نیمن خلاقیت «عمل تغییر ایده‌های جدید و تخیلی به شکلی درست در واقعیت» است. بر اساس نظر او خلاقیت دارای دو فرآیند است:‌ فکر کردن و تولید کردن. ابداع، تولید کردن یک ایده است. اگر شما ایده‌ای دارید ولی بر روی آن عمل نمی‌کنید، قدرت تخیل خوبی دارید اما خلاق نیستید.

طبق این دو نظریه، یادگیرندگانی که تمرین می‌کنند، تمرین خلاقیت می‌کنند و تخیل، تفکر سازنده و ابداع را با هم ترکیب می‌کنند تا چیزی ارزشمند بسازند. توانایی تخیل، ساختن و ابداع کلیدهای چیزی هستند که به آن خلاقیت می‌گوییم.

ظرفیت‌های خلاق:

یکی کردن خلاقیت آموزشی با هنر، محیط علمی و تمرین برنامه‌هایی مشخص می‌تواند به یادگیرندگان در راستای افزایش ظرفیت خلاقشان کمک کند. توانایی‌ها و روش‌هایی که شامل تخیل خوب داشتن، خلاق بودن و تفکر ابداعی داشتن است.

فرآیند خلاق معمولاً شامل شناسایی مسأله، جستجو برای راه حل‌های مختلف و پذیرفتن احتمال شکست برای بهترین راه حل پیدا شده است.

مهارت‌های لازم:

سؤال کردن: مطرح کردن سؤالاتی که از روی کنجکاوی باشد.

پیدا کردن، چارچوب و حل مسأله: شناسایی، بخش بخش کردن مسأله و حل آن.

کامل کردن ایده‌ها: دیدن الگوها، پیدا کردن روابط و ایجاد روابط میان ایده‌ها.

تفکر انتقادی: سؤال، بررسی و ترکیب ایده‌ها.

تأمل کردن: اندیشیدن و ارزیابی ایده‌ها.

عمل کردن: آغاز عمل و پیگیری تا رسیدن به نتیجه.

همکاری: همکاری مولد با دیگران برای رسیدن به نتیجه.

تعامل: بیان ایده‌ها به شکل‌های مختلف.

روش ها:

ـ کنجکاوی

ـ ریسک کردن

ـ انعطاف‌پذیری و سازگاری

ـ راحت بودن با ابهامات

ـ راحت بودن با وجود بیش از یک جواب

ـ گشوده و پاسخ‌دهنده بودن به جنبه‌های مختلف.

محیط و حمایت از رشد خلاقیت:

فرهنگ و محیط فیزیکی می‌توانند از یادگیرندگان در مسیر یادگیری خلاقیت حمایت کنند. یک محیط خلاق این‌گونه است:

ـ پذیراست: یعنی مکانی است که یادگیرندگان برای انجام ریسک‌هایشان در آن احساس امنیت می‌کنند.

ـ بین یادگیرندگان فضای معاشرت و کار گروهی حاکم است.

ـ کنجکاوی به عنوان اولین قدم یادگیری مورد تشویق قرار می‌گیرد.

ـ پرسش و تحقیق عناصر اصلی فرآیند یادگیری است.

ـ زمان اجازه پرورش ایده‌ها را می‌دهد.

ـ ایده‌ها به چالش کشیده می‌شوند.

ـ خطا به عنوان بخشی از فرآیند معمول آموزش انگاشته می‌شود و به عنوان موقعیتی برای بهبود عملکرد دیده می‌شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.