340

تاثیر روانشناختی بخشش پس از طلاق

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

آشنایی با مفهوم روانشناختی بخشش و آموزش بخشایش گری می­ تواند به افزایش میزان بخشش در احساس و هیجان شخص مطلقه نسبت به خاطی شود،

طلاق و پیامدهای آن

یکی از واقعیت­ های مسلم زندگی بشری این است که نمی­ توان انسانی را یافت که هرگز احساس آزردگی، سرخوردگی، مورد خیانت واقع شدن، نومیدی و ظلم یا بی‌عدالتی را از سوی انسان دیگر تجربه نکرده باشد. واکنش انسان­ ها در برخورد با رنجش به صورت اجتناب، انتقام و گذشت نمایان می­ شود.

با توجه به اینکه اجتناب راه حل همیشگی نیست، انتقام نیز محرک بسیاری از اعمال ننگ‌آور انسان مانند دیگرکشی، خودکشی و نسل‌کشی است. نیاز به گزینه­ سوم، یعنی بخشش در جایگاه فرآیند ارتباطی مؤثر و عملی انسانی در رویارویی با خطا و بی­ عدالتی آشکار می­ شود. از سوی دیگر عدم بخشش آثار مخربی بر سلامتی دارد. هر چه عدم بخشش طولانی و مزمن شود،

خطرات آن بیشتر می­ شود؛ چنان که عدم بخشش مزمن جزئی از سبک زندگی می ­شود که نتیجه آن ایجاد استرس مزمن است .

افراد بعد از جدایی، زندگی خاص و شاید در ابتدا مشکلی را شروع کرده و هر یک حالات گوناگونی را تجربه خواهند کرد. این حالات بستگی به شرایط گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی هر فرد دارد. همچنین اینکه جدایی، خواسته­ زن یا شوهر یا هر دو بوده است نیز در زندگی بعد از جدایی بی­ تأثیر نیست.

استرس­ ها و به هم­ ریختگی در کارکرد خانواده که با فرآیند طلاق همراه است، می ­تواند منجر به مشکلات عاطفی و رفتاری در افراد شود. پژوهش­ ها نشان می ­دهند که زنان از بسیاری جهات در مقابل طلاق آسیب ­پذیرتر هستند و نیز بیشتر از مردان از مشکلات عاطفی-روانی رنج می ­برند.

خشم ایجاد شده بر اثر طلاق

خشـم نامتناسـب و طولانی‌مـدت می‌تواند تهدیدی برای سـلامت فـرد و جامعـه بـه شـمار رود. خشـــم یـــک هیجـــان ارضاکننده و در عـــین حال ویران­ کننده است. خشم سامانه­ درونی ما را فعال می‌کند و ما را برای رویارویی با خطرهای بالقوه پیرامون آمـاده می ­کند. خشم دارای آثـار زیانبـاری اسـت کـه هـم درون فرد و هم بیرون شخص را شامل می­شود.

ناتوانی در مدیریت خشم، افزون بر نـاراحتی شخصـی، اخـتلال در سـلامت عمـومی و روابـط میـان­فردی، ناسـازگاری و پیامــدهای زیانبــار رفتــار پرخاشــگرانه را در پــی دارد. خصـومت و نفـرت، احســاس اولیــه­ بــه همســر ســابق اســت و پــس از آن احساس گناه و تأسف برای او و در نهایت هـم بی­ تفــاوتی بــه وجــود می­ آیــد.

بــرای بیشــتر افــرادی کــه به­ تازگی جدا شده ­اند، خشم یک احساس بارز است امـا در طــول زمــان، مانــدگاری خشــم می‌توانــد در کــاهش سازگاری افراد مطلقه مـؤثر باشـد. در ایـن بـین نداشـتن کنتـرل و بـه­نوعی مـدیریت بـر خشـم نیـز بـه مشـکلات بیشتری دامن میزند.

بنابراین به­ رغم تجربیـات شخصی هر فرد مطلقه، همگی هیجانات تقریباً یکسانی را تجربه می ­کننـد.

باتوجـه بـه پژوهش ­هـای انجام­ شـده در خصـوص نقـش تعیین­ کننــده گذشــت در کــاهش فشــارهای جســمی و روانی، از آن به­ عنوان مقوله ­ای مهـم بـرای فرامـوش کردن تقصیرات همسر سابق و افـزایش تحمـل شـخص در رویـارویی بـا پیامـدهای طـلاق و فائق آمـدن بـر تنهـایی ناشــی از آن، بــرای رســیدن بــه ســازگاری پــس از طــلاق استفاده می­ شود.

بخشش پس از طلاق و نکات کاربردی

در یکی از معتبر‌ترین تعاریف، بخشودگی به عنوان «تغییر میان‌فردی و اجتماعی مثبت در مقابل خطایی که در حوزه­ میان‌فردی قرار دارد»، توصیف شده است. این تعریف به تغییراتی اطلاق می‌شود که دربرگیرنده­ کاهش احساسات منفی، همراه با افزایش احساسات مثبت­ تر است.

 بخشودگی به معنای لزوم بازگشت به رابطه قبلی با فرد خطاکار نیست بلکه بدین معنا است که فرد خطاکار باید به میزانی از تغییرات دست یابد تا مورد بخشودگی قرار گیرد. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که بخشودگی با کیفیت بالای رابطه­ زناشویی همراه است. افرادی که همسر خود را بخشیده­ اند، رابطه­ زناشویی خود را مقدس‌تر از گذشته ارزیابی می‌کنند

بخشش میلی درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ‌های ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن به طور مثبت نسبت به کسی که ناعادلانه و به طور منفی با آنها رفتار کرده است، متمایل می­ سازد. باید بدانیم که مجازات و انتقام فرد خاطی نیز که در افکار ما فعال شده، با افکار مثبت مثل آرزوی خیر و خوبی برای او می­ تواند جایگزین شود.

خشم، اضطراب و افسردگی خود را با این شیوه کاهش دهید و بدانید بخشش منجر به بهبود و سلامت هیجانی می­ شود.همان­ طور که فرد یاد می­ گیرد ببخشد، خشمش نسبت به فردی که ناعادلانه به او صدمه­ ای زده، به طور معنادار فروکش می­ کند.

بخشش فرآیندی درون‌فردی است که طی آن جنبه ­های شناختی، احساسی و رفتاری فرد در برابر خطا و خطاکار تغییر می ­کند.در حقیقت این گونه فرد می ­تواند با احساس کردن خشم و با ابراز سالم آن، راه را برای حل مسائلی که آنها را به همراه خشم دفن کرده، هموار سازد و از ابراز ناسالم یا سرکوب هیجان خشم جلوگیری کند.

با رشد همدلی، این توانایی به فرد داده می ­شود که احساسی همانند احساسِ فرد خطاکار (در مورد طلاقش) داشته باشد و به گونه‌ای فکر کند که انگار در جای فرد خاطی قرار دارد. همدلی زمانی است که احساساتی مشابه با احساسات دیگری وجود دارد.

با توجه به اینکه افراد خشمگین و پرخاشگر به دلیل فقدان مهارت­ هایی در دیدگاه اجتماعی تمایل دارند احساسات، رفتارها و نیات دیگران را به طور نادرست تعبیر و تفسر کنند، در فرآیند بخشش با رشد همدلی، دیدگاه افراد وسعت پیدا کرده،

درک آنها از فرد خاطی عمیق تر شده و از احساس بیزاری آنها کاسته می­ شود و نه فقط کاهش تمایل به سمت انتقام‌جویی را به همراه دارد بلکه سبب افزایش احساسات خیرخواهی و عشق در آنها نسبت به خاطی می ­شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.