692

نقش پدران در رشد کودک بیش از مادران است!

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

با توجه به یافته دانشمندان دانشگاه میشیگان، پدران نقش اساسی در رشد و تربیت کودکان، از رشد زبان و رشد شناختی گرفته تا مهارت‌های اجتماعی در دوران دبستان دارند.

نقش پدران در رشد کودک بیش از مادران است!

این تحقیق که در دو مجله تحقیقات اولیه کودکان و رشد کودک منتشر شده است، اهمیت و نقش پدر در رشد کودک را بررسی و تشریح می‌کند.

محقق اصلی این تحقیق و استاد دانشگاه میشیگان در این باره می‌گوید: «در گذشته این ایده به صورت کلی وجود داشت که پدران هیچ گونه نقش مستقیمی در تربیت و رشد کودکان ندارند، بلکه تأثیرگذاری پدران از طریق ایجاد جو کارآمد در خانه و تأثیرگذاری بر مادر است اما در این تحقیق نشان دادیم که پدران نیز نقش مستقیم در رشد و تربیت کودکان دارند.»

با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از ۷۳۰ خانواده که در نظرسنجی و تحقیقات زمینه‌یابی شرکت کرده بودند، نقش استرس و مشکلات روحی و روانی والدین بر کودکان بررسی شد. مشکلات و وضعیت روانی والدین نحوه تعامل آنها با کودکان خود را مشخص می‌کند.

نتایج نشان داد که استرس ناشی از والدگری اثر منفی در رشد شناختی و رشد کودک ۳-۲ سال داشته است. این تأثیر در حالی است که اثر مادران کنترل شده بود. برای مثال این تأثیر کنترل جنسیت نشان داد که پدر نقش بیشتری در رشد زبان فرزندان دارد.

بررسی‌های دیگر از تفاوت تأثیر پدران و مادران نشان داد که وضعیت روانی بد پدر می‌تواند تأثیرات بلندمدت‌تری بر کودکان بگذارد. برای مثال پدرانی که استرس زیادی دارند در مقایسه با مادران استرسی، تأثیر بیشتر و بلندمدت‌تری بر مهارت‌های اجتماعی (مانند کنترل خود و همکاری) کودکان می‌گذارند.

نتایج این تحقیق نمونه کوچکی از نقش پدر در رشد کودک و کیفیت ارتباط پدر – فرزندی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان است.

نویسنده مسؤول این تحقیق می‌گوید: در تحقیقات می‌بایست نقش پدران نیز همچون مادران در خانواده و سیاست‌های خانواده بررسی شود. زمانی که حرف از تأثیر پدر در خانواده می‌شود غالباً بر تأثیر اقتصادی پدر تأکید می‌شود اما ضروری است تأثیر روانی غیبت و کیفیت رابطه پدر با فرزندان نیز سنجیده شود.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.