2027

كلوئيد چيست

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

كلوئيد رشد بيش از حد بافت اسكار (بافت همبند در محل زخم) است كه در اطراف زخم ايجاد ميشود. علت آن ناشناخته است اما بيشتر در افرادي است كه پوست تيره دارند.

درمانهاي مختلفي موجود هستند. افرادي كه مستعد كلوئيد هستند بايد از سوراخ كردن، تاتو و جراحي هاي غيرضروري اجتناب نمايند.

كلوئيد چيست

كلوئيد رشد بيش از حد بافت اسكار است كه در اطراف زخم اغلب بعد از التيام ايجاد ميشود. گاهي اسكار كلوئيد با اسكار هيپرتروفيك اشتباه گرفته ميشود. با اين وجود، كلوئيد معمولا فراتر از مرزهاي زخم اوليه پيش مي رود در حالي كه در اسكار هيپرتروفيك بافت در محدوده زخم باقي مي ماند.

اين واژه ابتداعا در سال ۱۸۰۶ از واژه يوناني ‘chele’ برگرفته شده كه به معناي چنگال خرچنگ است كه نشان دهنده نحوه رشد كلوئيد به اطراف و به پوست طبيعي است.

علت كلوئيد چيست

علت دقيق آن مشخص نيست. مي تواند بعد از آكنه يا جوش، خراشيدگي در بدن، سوختگي ها، پارگي ها و زخمهاي جراحي ايجاد شود. عفونت ريسك را افزايش مي دهد. به نظر مي رسد مشكل در سلولهايي باشد كه فيبروبلاست ناميده ميشود كه مسئول توليد بافت اسكار (كلاژن) هستند. مشخص نيست كه آيا مشكل در خود فيبروبلاستها است با در مواد شيميايي كه فعاليت آنها را كنترل مي كند. به نظر مي رسد هورمون ها، مشكلات در سيستم ايمني و عوامل ژنتيكي مي توانند در اين زمينه نقش داشته باشند. هر سلول بدن شما حاوي كروموزومهايي است كه از ژنهاي بسياري ساخته شده است.

چه كساني به كلوئيد مبتلا ميشوند

اسكارهاي كلوئيد در افرادي كه پوست تيره دارند مخصوصا در نژادهاي آفرقايي-آمريكايي رايح تر هستند. در سنين بين ۱۰ تا ۳۰ سال متداول تر است و در سنين بالا كمتر اتفاق مي افتد. مطالعات بر روي آفريقايي ها نشان داده است كه از هر صد نفر ۶ تا ۱۶ نفر مبتلا به كلوئيد ميشوند. نيمي از افراد مبتلا به كلوئيد در خانواده خود فرد ديگري نيز مبتلا به كلوئيد دارند.

علائم كلوئيد چيست

كلوئيد عموما سه ماه بعد از آسيب اوليه به پوست ايجاد ميشود اگرچه ممكن است تا يك سال بعد هم ايجاد شود. اولين چيزي كه احتمالا متوجه آن ميشويد اين است كه در اطراف آسيب اوليه بافت اسكار لاستيك مانندي شكل ميگيرد. ممكن است احساس خارش، درد يا سوزش وجود داشته و حساس شده باشد. گاهي كلوئيد بدون آسيب ظاهري در پوست ايجاد ميشود اگرچه اغلب افراد مي توانند علت را شناسايي نمايند. رايج ترين محلها در استخوان سينه، شانه، لاله گوش و گونه است.  كلوئيدي كه بر روي مفاصل ايجاد شده باشد مي تواند حركت را محدود نمايد. در طول زمان، رنگ اوليه كه قرمز رنگ است به قهوه اي يا بيرنگ تغيير رنگ مي دهد.

رشد چند هفته تا چند ماه ادامه دارد. رشد معمولا كند است اما گاها در عرض چند ماه رشد سريعي دارد. اغلب اسكارهاي كلوئيد وقتي رشدشان متوقف شد بدون تغيير باقي مانده يا كوچكتر ميشوند.

چگونه مي توان كلوئيد را شناسايي كرد

بر اساس سابقه پزشكي و ظاهر پوست شناسايي ميشود.

درمان كلوئيد چيست

كلوئيد ممكن است در طول زمان كوچكتر شود اما كاملا از بين نمي رود. ممكن است احساس كنيد كه مي توانيد با يك جاي زخم كوچك كه دور از ديد است زندگي كنيد. با اين وجود، اگر نگران ظاهر آن هستيد، چندين درمان وجود دارد. هيچ درماني صد در صد موثر نيست و ممكن است تركيبي از راهها برايتان پيشنهاد شود.

گزينه هاي درماني عبارتند از

استروئيدها

اغلب كلوئيدها به تزريق استروئيدي كه تريامسينولون ناميده ميشود و در پوست تزريق ميشود پاسخ مي دهند. تزريقات هر ۲ تا ۶ هفته تا مشاهده بهبود انجام ميشود. گاها، تزريقات ممكن است سبب ايجاد وريدهاي سطحي (تلانژکتازی) يا كلفت شدن يا نازك شدن پوست اطراف آن شود. شيوه ديگر استفاده از باند آغشته به استروئيد است كه ۱۲ ساعت در روز بر روي جاي زخم قرار داده ميشود.

پانسمانهاي فشاري يا محفوظ از هوا (بسته)

از پانسماني كه ايجاد فشار مي كند و مانع از رسيدن هوا به جاي اسكار ميشوند نيز استفاده مي گردد. از اين پانسمان بايد به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت در روز براي چند هفته استفاده شود. از سيليكون به عنوان ژل يا صفحه آغشته به دارو يا چسبهاي حاوي پلي اورتان استفاده ميشود. محصولات ديگري نيز موجود هستند. در مورد كلوئيدهاي ايجاد شده د رلاله گوش، (كه اغلب به خاطر سوراخ كردن گوش ايجاد ميشوند) گوشواره هاي فشاري پيشنهاد ميشوند. از آنها بعد از برداشته شدن كلوئيد اوليه با جراحي استفاده شده و بايد ۲۴ ساعت در روز مصرف شوند.

جراحي

برداشتن اسكار كلوئيد با جراحي مي تواند حتي به اسكار بزرگتري منجر شود بنابراين، ممكن است درمانهاي ديگري علاوه بر آن مثل تزريقات استروئيد، پانسمانهاي فشاري يا بسته يا راديوتراپي پيشنهاد شود. تكنيكهاي محتاطانه جراحي، استفاده از حداقل بخيه در زمان بستن زخم به كاهش ريسك شكل گيري دوباره كلوئيد كمك مي كند

راديوتراپي

چون در اين شيوه درماني احتمال ايجاد سرطان وجود دارد فقط بايد در موارد سخت در قسمتهايي كه دور از اندامهاي داخلي هستند انجام شود (مثلا در بازو و نه بر روي شكم يا سينه). گاها از كشت تكه هاي كوچك مواد يا “دانه هاي” راديواكتيو در محل زخم (براكي تراپي) بعد از عمل براي كلوئيد استفاده ميشود.

كرايوتراپي

كرايوتراپي به معناي استفاده از پروب براي فريز كردن بافت است. مي تواند به تنهايي با در تركيب با درمانهاي ديگر مخصوصا تزيرقات استروئيد استفاده شود. در محله اوليه سبب توقف رشد كلوئيد ميشود. ممكن است در محل درمان نواحي بيرنگي باقي بماند. در كرايوتراپي Intralesional از يك پروب براي فريز كردن بافت كلوئيد از داخل استفاده ميشود و يان شيوه هنوز در حال بررسي است.

درمان با ليزر

اغلب از ليزر براي درمان كلوئيد استفاده ميشود. Pulsed dye lasers و Nd:YAG lasers انواعي از ليزر هستند كه بهترين نتيجه و كمترين عوارض جانبي را دارند. با اين وجود، براي فهميدن اين كه كدام نوع ليزر موثر تر بوده و بهترين راه براي استفاده از آنها نياز به تحقيقات بيشتري است. Pulsed dye lasers بر روي پوستهاي تيره كمتر موثر است. در برخي موارد، قرمزي كلوئيد كمتر ميشود اما اندازه تغييري نمي كند.اغلب از ليزر دي اكسيد كربن بعد از تزريقات استروئيدي براي درمان كلوئيدهاي موجود در پشت استفاده ميشود.

اينترفرون درماني

اينترفرون آلفا يك داروي ضدويروسي است. مشخص شده كه تاثير تزريقات استروئيد را بهبود مي دهد اما به تنهايي خوب عمل نمي كند.

داروهاي سم سلولي

داروهايي هستند كه رشد سلولها را كم كرده و اغلب به عنوان درمانهاي ضد سرطاني استفاده ميشوند. براي اسكارهاي كلوئيد دو نوع از آنها بيشتر استفاده ميشوند كه عبارتند از ۵-فلوئوراسيل و بلئوميسين. اين ها به محل زخم تزريق ميشوند. ممكن است به تنهايي يا در تركيب با درمانهاي ديگر استفاده شوند. ممكن است در قسمتهاي اسكار و بيرنگ دچار درد و از كار افتادگي پوست به عنوان عوارض جانبي شويد.

ريتونوئيدها

نشان داده شده كه ريتونوئيدها كه اغلب براي درمان آكنه استفاده ميشوند اگر بر سطح كلوئيد ها ماليده يا تزريق شوند مي توانند موثر باشند. پزشكان اغلب اين درمان را به عنوان اولين درمان استفاده نمي كنند چون به اندازه درمانهاي ديگر موثر نيستند.

آيا مي توان از كلوئيد پيشگيري كرد

اگر در گروه پر خطر هستيد يا در حال حاضر كلوئيد داريد بايد از سوراخ كردن و تاتو اجتناب كنيد. همچنين بايد از عملهاي غير ضروري مثل جراحي هاي زيبايي مخصوصا در قسمتهايي از بدن كه بيشتر مستعد كلوئيد هستند اجتناب شود. اگر آكنه داريد، بايد مطمئن شويد كه در مراحل اوليه درمان شود تا سبب ايجاد اسكار نشود. اگر به عنوان گروه پرخطر براي كلوئيد شناسايي شديد و نياز به جراحي داشتيد، ممكن است جراحتان براي كاهش ريسك ايجاد كلوئيد پانسمانها يا تزريقات استروئيدي يا درمانهاي ديگر را پيشنهاد دهد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.