254

چه کسی خبر سرطان را به بیمار بدهد

|
0 دیدگاه

فرد مبتلا به سرطان، خبرابتلا به بیماری را حتمأ باید از دهان پزشک بشنود نه از اطرافیان ،زیرا در غیر این صورت امکان بروز تبعات جدی برای بیمار وجود دارد.

فرد دچار سرطان یا خودش دچار ضایعه‌ای می‌شود یا با بروز علامتی به پزشک مراجعه می‌کند و پس از انجام معاینه بالینی دقیق و بیان شرح حالش، کارهای پاراکلینیکی از قبیل عکس برداری یا نمونه بردای نیز نتیجه را نشان می‌دهد.

پس در این زمان پزشک بیشتر و بیمار کمتر اطلاع دارد که بیمارچه شرایطی دارد. پس در این صورت باید به نحوی این خبر به بیماراعلام گردد که بیماری دیگری به وی اضافه نشود. ضمن اینکه نحوه بیان خبربیماری سرطان ازهر بیمارنسبت به بیمار دیگر؛ از یک قوم تا قوم دیگر، از یک مذهب تا مذهب دیگر و از یک کشور به کشور دیگر نیز متفاوت است.

در بدو امر بیمار باید به پزشکش اطمینان کند و پزشک در این امر باید به بیمار بفهماند که به وی تعلق خاطر وابراز هم دردی دارد. این درحالی است که در عین بیان حقیقت نباید بلافاصله تخم نا‌امیدی را در دل و جان بیمار پاشید.

بنابراین نباید ابتدا به ساکن به بیمار گفت که دچار سرطان شده‌ای، زیرا در این صورت امکان حاشا کردن بیماری نیز وجود دارد. به گونه‌ای که فرد خیلی بی‌تفاوت از کنار بیماری می‌گذرد، حال آنکه امکان بروز شوک، هرگونه استرس و تنش‌های شدید روحی و روانی هم دور از انتظار نیست.

در واقع زمان درمان بیماری، لحظاتی که باید بستگان بیمار را برای مواجه با بیماری آماده کرد نیز روانپزشکان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. به همین خاطر وجود روانپزشکان وروانشسان باتجربه دراین زمینه بسیار حائزاهمیت است.

[click_like post_id='47783']

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.