393

زنان باردار, می پرسند سزارین خوب است یا بد؟

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

با گذشت سال ها از انجام عمل سزارین در بین زنان باردار هنوز این سوال در مجامع پزشكی وهمچنین خود زنان باردار پیش آمده كه آیا عمل سزارین مشكلی برای زنان به وجود می آورد یا نه.

زنان باردار, می پرسند سزارین خوب است یا بد

با گذشت‌ سال‌ها از انجام‌ عمل‌ سزارین‌ در بین‌زنان‌ باردار هنوز این‌ سوال‌ در مجامع‌ پزشكی‌ وهمچنین‌ خود زنان‌ باردار پیش‌ آمده‌ كه‌ آیا عمل‌سزارین‌ مشكلی‌ برای‌ زنان‌ به‌ وجود می‌آورد یا نه‌؟امروزه‌ نه‌ تنها در ایران‌ بلكه‌ در سراسر جهان‌زایمان‌ به‌ طریق‌ سزارین‌ یك‌ اپیدمی‌ شده‌ است‌اما خیلی‌ها براین‌ باورند كه‌ سزارین‌ در آینده‌برای‌ تاثیر سو خواهد گذاشت‌.

زنان‌ باردارمی‌گویند ما تحمل‌ درد زایمان‌ طبیعی‌ را نداریم‌ به‌این‌ خاطر به‌ سزارین‌ روی‌ می‌آوریم‌ و این‌پرسشی‌ است‌ كه‌ آنان‌ دائما از خود می‌پرسندسزارین‌ خوب‌ است‌ یا بد؟

متاسفانه‌ در حال‌ حاضر اكثر سزارین‌ها دركشورمان‌ بدون‌ علت‌ و فقط به‌ در خواست‌ خودفرد انجام‌ می‌شود،

چرا كه‌ خیلی‌ از زنان‌ بادار ازترس‌ درد به‌ سزارین‌ رو می‌آورند، تحقیقات‌ نشان‌می‌دهد كه‌ زنان‌ باردار با این‌ تفكر تن‌ به‌ سزارین‌می‌دهند كه‌ مایل‌ نیستند، قبل‌ از زایمان‌ دردبكشند و اذیت‌ شوند، می‌خواهند قبل‌ ازدردزایمان‌ با پای‌ خود شان‌ به‌ بیمارستان‌ بروند تابرای‌ عمل‌ سزارین‌ آماده‌ شوند.

این‌ تفكری‌ است‌ كه‌ درمیان‌ نسل‌ جدید زنان‌ باب‌شده‌ است‌ و باعث‌ شده‌ كه‌ زایمان‌ به‌ صورت‌طبیعی‌ را انتخاب‌ نكنند.این‌ طور به‌ نظر می‌رسد كه‌ انگیزه‌ اغلب‌ زنان‌ اززایمان‌ به‌ شیوه‌ سزارین‌ این‌ است‌ كه‌ كمتر دردبكشند.

اما مسئله‌ای‌ كه‌ این‌ زنان‌ به‌ آن‌ توجه‌نمی‌كنند، این‌ است‌ كه‌ هر دو زایمان‌ با درد همراه‌است‌، البته‌ در زایمان‌ طبیعی‌ این‌ درد قبل‌ اززایمان‌ است‌.

و در زایمان‌ سزارین‌ این‌ درد بعداززایمان‌ می‌باشد و این‌ درد به‌ مراتب‌ بسیار شدیدتراز زایمان‌ طبیعی‌ است‌. از طرفی‌ پس‌ از سزارین‌مدتی‌ طول‌ می‌كشد كه‌ اثر داروهای‌ بیهوشی‌ وآنتی‌ بیوتیك‌ها كه‌ بر شیر دهی‌ اثر سوء می‌گذارد،از بدن‌ خارج‌ شود.

طبق‌ بررسی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از هر ۱۰ زن‌باردار، ۵ نفر تصمیم‌ قطعی‌ به‌ سزارین‌ دارند، ۳نفر بین‌ انتخاب‌ زایمان‌ طبیعی‌ و سزارین‌ تردیددارند و منتظر اعلام‌ نظر پزشك‌ می‌شوند و فقط ۲نفر به‌ طور قطع‌ می‌خواهند كه‌ به‌ طور طبیعی‌زایمان‌ كنند.

متاسفانه‌ برخی‌ از پزشكان‌ نیز مادران‌ را به‌ انجام‌عمل‌ سزارین‌ تشویق‌ و ترغیب‌ می‌كنند، شاید به‌این‌ دلیل‌ باشد كه‌ در زایمان‌ طبیعی‌ پزشك‌ بایدوقت‌ بیشتری‌ صرف‌ كند و ممكن‌ است‌ زایمان‌طبیعی‌ هر زمان‌ از روز و شب‌ اتفاق‌ بیفتد. همچنین‌دستمزد زایمان‌ طبیعی‌ با زایمان‌ سزارین‌ خیلی‌تفاوت‌ دارد .

اگر به‌ این‌ موارد، ترافیك‌،مسافت‌های‌ طولانی‌، مشكلات‌ و گرفتاری‌های‌كاری‌ پزشكان‌ و تعداد زیاد مراجعان‌ اضافه‌ كنیم‌،

شاید قابل‌ درك‌ باشد كه‌ همكاران‌ پزشك‌ ترجیح‌بدهند بیماران‌ به‌ روش‌ سزارین‌ وضع‌ حمل‌ كنندكه‌ زمان‌ آن‌ از قبل‌ مشخص‌ است‌ و دردسرهای‌زایمان‌ طبیعی‌ راهم‌ ندارد. این‌ مسئله‌ به‌ همراه‌تصور زنان‌ از زایمان‌ طبیعی‌، سبب‌ افزایش‌بی‌رویه‌ زایمان‌ به‌ شیوه‌ سزارین‌ در كشور شده‌است‌.

آمار در ایران‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در سال‌ ۷۹حدود ۳۵ درصداز كل‌ زایمان‌ها به‌ صورت‌سزارین‌ بوده‌ است‌. درسال‌ ۸۲ درصد سزارین‌در بیمارستان‌های‌ دولتی‌ دانشگاهی‌ به‌ ۲۹ درصدو دولتی‌ غیر دانشگاهی‌ به‌ ۴۴ درصد وخصوصی‌به‌ ۸۸ درصد رسید.

در حال‌ حاضر تقریبا به‌ طور متوسط ۶۵ درصدزایمان‌های‌ زنان‌ ایرانی‌ به‌ صورت‌ سزارین‌ انجام‌می‌شود و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ درصد سزارین‌در برخی‌ بیمارستان‌های‌ خصوصی‌ به‌ ۱۰۰ درصدرسیده‌ است‌، این‌ گزارش‌ می‌افزاید:

زایمان‌ در ایران‌ تعرفه‌ پایینی‌ دارد و به‌ همین‌علت‌ اكثر بیمارستان‌ها با هدف‌ كسب‌ درآمدرغبت‌ بیشتری‌ به‌ انجام‌ عمل‌ سزارین‌ دارنددرحالی‌ كه‌ در همه‌ كشورهای‌ دنیا مانند انگلیس‌،آمریكا، كانادا، با بازنگری‌ سیستم‌های‌ بیمه‌ای‌شان‌تمام‌ خدمات‌ مامایی‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ است‌ وفرقی‌ نمی‌كند كه‌ ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ بهداشتی‌ ودرمانی‌ ماما، پزشك‌ عمومی‌ و یا متخصص‌ زنان‌باشد.

لذا ضرورت‌ دارد وزارت‌ بهداشت‌، سازمان‌نظام‌ پزشكی‌ و سازمان‌های‌ بیمه‌ای‌ درمراقبت‌های‌ دوران‌ بارداری‌ و زایمان‌راه‌حل‌های‌ مناسب‌تری‌ را برگزینند. گفتنی‌ است‌ بدانید كه‌ مادرانی‌ بوده‌ و هستند كه‌ ازكشورهایی‌ مانند آلمان‌ و استرالیا و كانادا به‌ تهران‌آمده‌اند تا عمل‌ سزارین‌ برای‌ دنیا آوردن‌فرزندشان‌ انجام‌ شود.!

آنها می‌گویند سیستم‌ و مقرراتشان‌ اجازه‌ نمی‌دهدبه‌ راحتی‌ زن‌ باردار سزارین‌ شود مگركمیسیون‌های‌ پزشكی‌ و مراحل‌ قانونی‌ سختی‌سزارین‌ را یكی‌ ضرورت‌ حیاتی‌ تشخیص‌ دهد.حال‌ به‌ نظر شما سزارین‌ خوب‌ است‌ یا بد؟!

● زایمان‌ در آب‌ جایگزین‌ سزارین‌ شد

یكی‌ از راه‌های‌ كم‌ كردن‌ آمار سزارین‌ كاهش‌درد زایمان‌ طبیعی‌ می‌باشد. راه‌ حلی‌ كه‌سازمان‌های‌ بین‌ المللی‌ و مراكز درمانی‌ برای‌تشویق‌ مادران‌ به‌ زایمان‌ طبیعی‌ پیشنهاد ومتخصصان‌ تلاش‌ می‌كنند روشهای‌ تازه‌ای‌ رابرای‌ بی‌ درد شدن‌ زایمان‌ طبیعی‌ ابداع‌ كنند.یكی‌ از این‌ راهها كه‌ طرفدران‌ زیادی‌ هم‌ دارد.

زایمان‌ در آب‌ است‌ كه‌ البته‌ همراه‌ با روش‌های‌دیگر به‌ كار می‌رود. مادر طی‌ بارداری‌ یا می‌گیردكه‌ چگونه‌ با نرمش‌های‌ مخصوص‌ درد خود را كم‌كند.

او هنگام‌ زایمان‌ در حوضچه‌ هایی‌ كه‌ شبیه‌قایق‌های‌ بادی‌ هستند و آب‌ گرم‌ دارند، قرارمی‌گیرد اولین‌ بار سال‌ ۱۸۰۳ وقتی‌ كه‌ زنی‌ ۲۴ساعت‌ به‌ طور مداوم‌ درد كشیده‌ بود و از آنجا كه‌سزارین‌ هم‌ هنوز رواج‌ پیدا نكرده‌ بود اورا برای‌استراحت‌ به‌ داخل‌ حوضچه‌ آب‌ گرم‌ بردند كه‌ درمدت‌ یك‌ ساعت‌ توانست‌ زایمان‌ كند.

اكنون‌ این‌كار در اكثر كشورهای‌ دنیا انجام‌ می‌شود بسیاری‌از خانواده‌ كه‌ تمایل‌ به‌ زایمان‌ طبیعی‌ در منزل‌دارند با كرایه‌ كردن‌ یك‌ حوضچه‌ می‌توانند درمنزل‌ شاهد تولد فرزندشان‌ باشند و این‌ زنان‌ اززایمان‌ در آب‌ گرم‌ احساس‌ رضایت‌ می‌كنند.

دراین‌ آب‌ دمای‌ بدن‌ نوزاد پس‌ از تولد بالانمی‌ رودو برای‌ او كه‌ هر تغییری‌ می‌تواند به‌ منزله‌ یك‌شوك‌ عمل‌ كند كاملا مناسب‌ و بی‌ خطر است‌ حتمااین‌ سوال‌ برایتان‌ ایجاد شده‌ كه‌ آیا نوزادی‌ كه‌ درآب‌ به‌ دنیا می‌آید خفه‌ نمی‌شود؟ خیر اگر نوزادهنوز با هوا تماس‌ پیدا نكرده‌ باشد و سرمای‌محیط را لمس‌ نكرده‌ باشد نفس‌ نمی‌كشد.

محیطداخل‌ رحم‌ مادرش‌ است‌ چرا كه‌ تنفس‌ زمانی‌آغاز می‌شود كه‌ بند ناف‌ قطع‌ شود و یا تغییرات‌حرارت‌ و تماس‌ با هوا صورت‌ گرفته‌ باشد.

درایران‌ نخستین‌ نوزاد متولد شده‌ در آب‌ دختر بودكه‌ در تاریخ‌ ۱۲ شهریور ۱۳۸۲ متولد شد. این‌گزارش‌ می‌افزاید تاكنون‌ ۳۷ دختر و ۱۵ پسر درآب‌ متولد شده‌اند ولی‌ هنوز این‌ روش‌ در ایران‌كاملا ناشناخته‌ است‌ و مركزی‌ رسمی‌ برای‌ اجرای‌آن‌ وجود ندارد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.