298

نام‌گذاری و سن رویش دندان‌های دائمی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

دندان‌های دائمی مجموعهٔ ثانویهٔ دندانی شامل ۳۲ دندان هستند که رویش آنها از شش تا هفت‌سالگی آغاز و در هفده تا بیست‌وسه‌سالگی با رویش دندان‌های آسیای سوم، یا دندان‌های عقل، کامل می‌شود.

اولین دندان دایمی که در دهان رویش می‌‌کند دندان آسیای اول است. این دندان در فضایی رویش پیدا می کنند که قبلاً دندان شیری در آن محل وجود نداشته است این مسأله باعث می شود عده ای از والدین تصور کنند که این دندان شیری است و بنابراین اهمیت کافی به آن ندهند.آخرین دندان‌های دائمی که در دهان ظاهر می‌شوند دندان‌های آسیای سوم هستند که به دندان عقل معروفند.

دندان‌های فک بالا

اولین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان پیش میانی (ثنایای مرکزی یا سانترال) ۷ تا ۸ سال
دومین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان پیش کناری (ثنایای کناری یا لترال) ۸ تا ۹ سال
سومین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان نیش (کانین) ۱۱ تا ۱۲ سال
چهارمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای کوچک اول (پرمولار اول) ۱۰ تا ۱۱ سال
پنجین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای کوچک دوم (پرمولار دوم) ۱۰ تا ۱۲ سال
ششمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ اول (مولار اول) ۶ تا ۷ سالگی
هفتمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ دوم (مولار دوم) ۱۲ تا ۱۳ سال
هشتمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ سوم (مولار سوم یا دندان عقل) ۱۷ تا ۲۳ سالگی

دندان‌های فک پائین

اولین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان پیش میانی (ثنایای مرکزی یا سانترال) ۶ تا ۷ سال
دومین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان پیش کناری (ثنایای کناری یا لترال) ۷ تا ۸ سال
سومن دندان از هر نیم قوس فکی: دندان نیش (کانین) ۹ تا ۱۰ سال
چهارمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای کوچک اول (پرمولار اول) ۱۰ تا ۱۲ سال
پنجمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای کوچک دوم (پرمولار دوم) ۱۱ تا ۱۲ سال
ششمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ اول (مولار اول) ۶ تا ۷ سالگی
هفتمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ دوم (مولار دوم) ۱۱ تا ۱۳ سال
هشتمین دندان از هر نیم قوس فکی: دندان آسیای بزرگ سوم (مولار سوم یا دندان عقل) ۱۷ تا ۲۳ سالگی

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

دانیال میکائیلی
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.