226

بررسی وضعیت ستون فقرات و پارامترهای موثر بر کمردرد

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

کمردرد یکی از شایعترین بیماریهایست که در تمام جوامع دیده می شود و امروزه در فیزیوتراپی, برخی از ورزشهای ستون فقرات بر اساس کاهش یا افزایش قوس کمری تجویز می شود.

بررسی وضعیت ستون فقرات و پارامترهای موثر بر کمردرد

لیکن، هر چند هنوز به درستی تاثیر قوس کمری بر کمردرد مشخص نشده است، یکی از عوامل موثر بر کمردرد شاید میزان قوس کمی باشد که تغییرات آن سبب ایجاد استرس بر ستون فقرات کمری می شود.

بنابراین، هدف از این مقاله برسی وضعیت ستون فقرات و تعیین رابطه بین قوس کمری و کمردرد در دانشجویان پسر یکی از خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. سی و دو دانشجوی (۲.۵ ±)۲۱ ساله مورد بررسی قرار گرفتند.

قوس کمری توسط خط کش قابل انعطاف، انحراف لگنی به وسیله شیب سنج، اسکولیوز توسط شاقول، افتادگی شانه با مقایسه قرینگی شانه ها و سابقه ورزشی با کمک پرسشنامه بررسی شد. برای تعیینreproducibility ، اندازه گیری پارامترهای فوق برای هر فرد با فاصله زمانی حداقل پنج دقیقه تکرار شد.

نتایج نشان داد که در جامعه مورد بررسی، ۲۱.۹%دارای اسکولیوز، ۳۴% دارای افتادگی شانه، ۲۵% دارای صافی کف پا و ۱۲.۵ % افراد دارای انحراف طرفی بودند.

همچنین، ۱۵.۶% دانشجویان از کمردرد رنج می بردند. این نتایج، شیوع بالای ناهنجاریها و دفورمیتی های ستون فقرات را نشان می دهد و لزوم آموزش عمومی در جهت تصحیح وضعیت (مخصوصا برای افراد جوان) را می طلبد. لازم به ذکر است که ضریب همبستگی بین قوس کمری و انحراف لگنی، ۴۳% بوده است که تایید کننده نتایج برخی از پژوهشهای قبلی است.

میانگین سن و نسبت قد و وزن تقریبا در افراد کمردردی و سالم یکسان بود، لیکن درصد اسکولیوز، افتادگی شانه و صافی کف پا در افراد کمردردی بیشتر از افراد سالم بوده است. همچنین، در افرادی که برنامه ورزشهای منظمی داشتند، شکایتی از کمردرد مشاهده نشد، لذا این مهم بر توجه بیشتر به ورزش تاکید دارد.

نتایج این تحقیق بین قوس کمردردی و سالم تفاوت معنی داری نشان نداد. از طرفی، میانگین قوس کمری در افراد دارای اسکولیوز بیشتر از افراد سالم بود، لیکن، در افراد کمردردی که دارای افتادگی شانه و صافی کف پا بودند، قوس کمری کمتر از افراد سالم بوده است.

این نتایج نشان می دهد که هیچ گونه ارتباط منطقی بین قوس کمری و کمر درد (یا بعضی از اختلالات که بر روی ستون فقرات تاثیرگذار است) وجود ندارد. لذا، تجویز ورزشهای درمانی بر اساس کاهش یا افزایش قوسهای کمری، نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری دارد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.