485

اورژانس های ناشی از بیماری های متابولیک ارثی

|
0 دیدگاه

عدم جبران متابولیک در بیماریهای متابولیک ارثی.

اورژانس های ناشی از بیماری های متابولیک ارثی

در انواع بیماریهای متابولیک به ویژه موارد زیر در صوت بروز عارضه حاد به ویژه عفونتها که می تواند کودک مبتلا را به شدت بد حال کند؛ باید سریعا بیماران را بستری کرد.

ارگانیک اسیدمی ها
اختلالات سیکل اوره
اختلالات متابولیسم کربوهیدراتها
اختلالات اکسیداسیون اسید چرب و…

0 پسندیده شده

معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.