276

تلنگرهای یواشکی والدین را بپذیریم

|
0 دیدگاه

امیر لطفی حقیقت روان شناس با اشاره به سیر تکاملی رشد انسان و تأثیر آن بر انتخاب های بزرگ زندگی، اظهار داشت: تولید هویت و شناخت ارزش های زندگی از دوران نوجوانی شروع می شود و تا اواخر جوانی ادامه دارد.

تلنگرهای یواشکی والدین را بپذیریم

تلنگرهای یواشکی والدین : وی افزود پدر و مادرها خود را موظف به شریک قرار دادن در شناخت و تعیین هدف فرزند خود می دانند و با نصیحت ها و پند دادن سعی در راهنمایی فرزند خود می کنند.

این کارشناس در ادامه گفت: پند و نصیحت در نظام های خانوادگی ایرانی بیشتر نمایان است و ابعاد مختلفی را دربر می گیرد، بعضی از نصایح جهت آماده سازی فرزند برای زندگی مناسب است و در پایان سبب رشد اجتماعی او می شود ولی برخی دیگر با روش های غیرمتعارف فرزند را از انتخاب مناسب باز می دارد.

لطفی حقیقت افزود: برای تأثیر پذیرتر شدن پندهای والدین در فرزندان، باید سعی کرد به صورت پنهانی و خارج از جمع، فرزند را نصحت کنند و با در نظر گرفتن شرایط سنی کودک خویش خصوصیات اخلاقی او را مورد حمله کلامی قرار ندهد.

وی با اشاره به مقاومت فرزندان در برابر نصیحت های خانواده، گفت: وقتی پندهای والدین همراه با سرزنش، دستور، هشدار، تهدید و حتی پر از القاب نامناسب باشد فرزندان با رفتار مقابله ای سعی در دفع نصیحت می کنند و با لجبازی تمام شروع به مخالفت با سرپرست یا احساسات خودد را سرکوب خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: نصیحت و موعظه یکی از روش های تربیتی فرزندان است اما باید حساب شده و با سازماندهی انجام شود و البته پذیرش نصیحت، گام اول در راهنمایی فرزندان است.

0 پسندیده شده

معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.