Notice: Undefined property: wpdb::$get_charset_collate in /var/www/vhosts/salamati.ir/httpdocs/wp-includes/wp-db.php on line 618

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/salamati.ir/httpdocs/wp-content/plugins/doctor-profile/includes/helpers.php on line 510

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/salamati.ir/httpdocs/wp-content/plugins/doctor-profile/includes/helpers.php on line 525
وزن و قدجنین در هفته های مختلف بارداری
7306

وزن و قدجنین در هفته های مختلف بارداری

|
0 دیدگاه

شمارش هفته های بارداری از روز اول آخرین قاعدگی شروع می شود. بنابراین در هفته های ۱ و ۲ هنوز لقاح انجام نشده است.

وزن و قدجنین در هفته های مختلف بارداری

در هفته ۳ اسپرم و تخمک همدیگر را ملاقات می کنند و در هفته ۴ توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای استقرار پیدا کند.

در این مقاله وزن و قد حدودی جنین در هفته های مختلف بارداری با سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی نشان داده شده است.

هفته ۵ بارداری:  در ۵ هفتگی جنین ۵ تا ۷ میلی متر طول و ۱ گرم وزن دارد.

هفته ۶ بارداری: در ۶ هفتگی جنین ۸ تا ۱۰ میلی متر طول و ۲ گرم وزن دارد.

هفته ۷ بارداری: در ۷ هفتگی جنین ۱۷ تا ۲۰ میلی متر طول و ۳ گرم وزن دارد.

هفته ۸ بارداری: در ۸ هفتگی جنین ۲۵ تا ۳۹ میلی متر طول و ۴ گرم وزن دارد.

هفته ۹ بارداری: در ۹ هفتگی جنین ۴۴ تا ۴۶ میلی متر طول و ۵ گرم وزن دارد.

هفته ۱۰ بارداری: در ۱۰ هفتگی جنین ۵۰ تا ۶۰ میلی متر طول و ۶ گرم وزن دارد.

هفته ۱۱ بارداری: در ۱۱ هفتگی جنین ۶۵ تا ۷۵ میلی متر طول و ۸ گرم وزن دارد.

هفته ۱۲ بارداری:  در ۱۲ هفتگی جنین ۸۵ میلی متر طول و ۹ الی ۱۳ گرم وزن دارد.

هفته ۱۳ بارداری: در ۱۳ هفتگی جنین ۹٫۸ سانتی متر طول و ۱۴ الی ۲۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۴ بارداری: در ۱۴ هفتگی جنین ۱۰ سانتی متر طول و ۶۵ گرم وزن دارد.

هفته ۱۵ بارداری: در ۱۵ هفتگی جنین ۱۳ سانتی متر طول و ۷۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۶ بارداری: در ۱۶ هفتگی جنین ۱۴ سانتی متر طول و ۸۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۷ بارداری: در ۱۷ هفتگی جنین ۱۴٫۵ سانتی متر طول و ۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۸ بارداری: در ۱۸ هفتگی جنین ۱۶ سانتی متر طول و ۱۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۱۹ بارداری: در ۱۹ هفتگی جنین ۱۷ سانتی متر طول و ۲۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۰ بارداری: در ۲۰ هفتگی جنین ۱۸٫۵ سانتی متر طول و ۲۷۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۱ بارداری: در ۲۱ هفتگی جنین ۲۰ سانتی متر طول و ۳۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۲ بارداری: در ۲۲ هفتگی جنین ۲۱٫۵ سانتی متر طول و ۴۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۳ بارداری: در ۲۳ هفتگی جنین ۲۲٫۵ سانتی متر طول و ۵۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۴ بارداری: در ۲۴ هفتگی جنین ۲۲٫۸ سانتی متر طول و ۶۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۵  بارداری: در ۲۵ هفتگی جنین ۲۳ سانتی متر طول و ۷۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۶ بارداری: در ۲۶ هفتگی جنین ۲۵ سانتی متر طول و ۸۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۷ بارداری: در ۲۷ هفتگی جنین ۲۷ سانتی متر طول و ۱۰۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۸ بارداری: در ۲۸ هفتگی جنین ۲۸ سانتی متر طول و ۱۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۲۹ بارداری: در ۲۹ هفتگی جنین ۲۹ سانتی متر طول و ۱۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۰ بارداری: در ۳۰ هفتگی جنین ۳۰ سانتی متر طول و ۱۴۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۱ بارداری: در ۳۱ هفتگی جنین ۳۱ سانتی متر طول و ۱۶۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۲ بارداری: در ۳۲ هفتگی جنین ۳۳ سانتی متر طول و ۱۸۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۳ بارداری: در ۳۳ هفتگی جنین ۳۴ سانتی متر طول و ۲۰۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۴ بارداری: در ۳۴ هفتگی جنین ۳۵ سانتی متر طول و ۲۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۵ بارداری: در ۳۵ هفتگی جنین ۳۵٫۵ سانتی متر طول و ۲۵۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۶ بارداری: در ۳۶ هفتگی جنین ۳۶ سانتی متر طول و ۲۷۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۷ بارداری: در ۳۷ هفتگی جنین ۳۷ سانتی متر طول و ۲۹۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۸ بارداری: در ۳۸ هفتگی جنین ۳۸ سانتی متر طول و ۳۱۰۰ گرم وزن دارد.

هفته ۳۹ بارداری: در ۳۹ هفتگی جنین ۳۹ سانتی متر طول و ۳۲۵۰ گرم وزن دارد.

هفته ۴۰ بارداری: در ۴۰ هفتگی جنین ۴۵ الی ۴۸ سانتی متر طول و ۳۵۰۰ گرم وزن دارد.

[click_like post_id='92805']

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.