خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `SlM_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `SlM_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `SlM_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `SlM_options`

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM SlM_terms AS t INNER JOIN SlM_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN SlM_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (105737) ORDER BY t.name ASC

جـراحـي بارياتريک و تغيير باکتري‌هاي روده

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `SlM_postmeta`

249

جـراحـي بارياتريک و تغيير باکتري‌هاي روده

|
0 دیدگاه

محققان سوئدي در بررسي‌هاي خود دريافتند که جراحي بارياتريک ممکن است باعث ايجاد تغييرات طولاني‌مدت در باکتري روده‌اي بيماران شود و همين امر، در کاهش وزن افراد موثر باشد.

جـراحـي بارياتريک و تغيير باکتري‌هاي روده

محققان در اين مطالعه، باکتري روده‌اي ۱۴ خانم را که نزديک به يک دهه قبل تحت جراحي بارياتريک قرار گرفته بودند، مورد بررسي قرار دادند.

نيمي از اين زنان تحت جراحي با شيوه Roux-en-Y gastric bypass و در نيمي ديگر، معده تحت باند عمودي گاستروپلاستي قرار گرفت تا حجم معده کوچک‌تر شود.
بيماراني که جراحي باي‌پس معده انجام داده بودند،

در مقايسه با زنان بسيار چاق که جراحي نشده بودند، تفاوت‌هاي قابل توجهي در ترکيب باکتري روده‌اي خود نشان مي‌دادند. به‌طور مثال، باکتري‌هاي متعلق به genuses Escherichia، کلبسيلا و سودوموناس در زنان چاقي که جراحي شده بودند،

بسيار بيشتر از زنان چاق جراحي نشده، يافت مي‌شد. زناني که گاستروپلاستي با باند عمودي داشتند، نيز تغييرات زيادي در ترکيب باکتري روده‌اي خود، در مقايسه با زناني که جراحي نشده بودند، نشان دادند.

اما اين تغييرات قابل توجه و معني‌دار از نظر آماري نبودند.

زماني که محققان، باکتري روده‌اي را از بيماران به موش‌هايي منتقل کردند که باکتري روده‌اي خود را از دست داده بودند، دريافتند موش‌هايي که باکتري روده‌اي را از زنان جراحي شده دريافت کرده بودند،

در مقايسه با موش‌هايي که باکتري روده‌اي خود را از زنان چاق دريافت کرده بودند، تفاوت‌هايي در متابوليسم خود پيدا کرده و چربي کمتري در بدن خود انباشته کردند. در حقيقت، موش‌هايي که از زنان با باي‌پس معده‌اي باکتري روده‌اي گرفته بودند،

۴۳ درصد کمتر چربي بدن داشته و اگر از زنان با گاستروپلاستي باندشده عمودي گرفته بودند، ۲۶ درصد کمتر چربي بدن دريافت مي‌کردند. اين مقادير، در مقايسه با چربي بدن موش‌هايي گزارش شد که از زنان چاق و بدون جراحي باکتري روده‌اي دريافت کرده بودند.

اين نتايج نشان مي‌دهند که ميکروب‌هاي روده‌اي ممکن است نقش مهمي در کاهش بافت چربي بدن، پس از جراحي بارياتريک، داشته باشند.

نتايج به دست آمده، تحقيقات قبلي را هم تاييد مي‌کنند که به دنبال جراحي بارياتريک، تغييراتي در باکتري روده‌اي ايجاد مي‌شود. اما اين مطالعه، نخستين‌بار است که ادامه پيدا‌کردن اين تغييرات را پس از مدتي طولاني نشان مي‌دهد.

محققان اظهار اميدواري مي‌کنند که با انجام تحقيقات بيشتر، شايد روزي موفق به شناسايي انواع خاصي از باکتري‌هاي خوب شويم که تاثيرات مشابه جراحي بارياتريک روي افراد چاق داشته باشد.

زيرا جراحي هميشه خود نوعي خطر است و يافتن راه غيرجراحي موثر بسيار حياتي است.

به هرحال، از آنجا که اين مطالعه جديد با حجم نمونه اندکي انجام شده، يافته‌هاي به دست آمده بايد با تحقيقات بيشتر تاييد شوند. حجم نمونه کوچک مي‌تواند توانايي محققان را براي تشخيص تفاوت‌هاي خاص ميان گروه‌ها با محدوديت مواجه کند.

علاوه بر اين، در اين مطالعه، مطالعه‌‌اي ميان ترکيب روده‌اي افراد، قبل و پس از جراحي، انجام نشده بود. اين مسئله مي‌توانست شواهد قوي‌تري از تغيير در باکتري روده‌اي به دست آورد.

 

[click_like post_id='105737']

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.