423

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

احساسات می توانند به عادت تبدیل شوند. حتی احساسات ناخوشایندی مانند افسردگی یا اضطراب می توانند آسان و عادی شوند.

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی

از این رو تمرکز بر احساسات خوب ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد. عادات قدیمی آشناتر هستند حتی اگر برایتان خوب نباشند.

هوشیار باشید تا به روش های قدیمی بازنگردید. الگوهای رفتاری قدیمی شما می توانند بی خبر در شما رخنه کنند. به علاماتی که شما را عقب می رانند توجه کنید مانند واکنش ترس به پروانه ها، خشم با پرش عضله گردن، ناتوانی با خستگی یا دوری از دوستان. عادات رفتاری منفی می توانند مانند آهن ربا، درگیری، درد و پیچیدگی را جذب کنند.

نتایجی را که رفتار قدیمی عاید شما می کنند شناسایی کنید و نتیجه ای سازنده تر برای ارتباط برقرار کردن با تغییر بیابید. برای پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات دشوار آماده شوید. به عنوان مثال:

شاید نخواهید قربانی باشید اما ناگهان احساس کنید که قربانی هستید. قربانی بودن موجب می شود احساس کنید خاص و با ارزش هستید و شخص دیگر را به قاضی تبدیل کنید. از خود بپرسید: چگونه می توانم بدون این که قربانی باشم احساس کنم که خاص هستم؟
می خواهید از نجات دادن دیگران دست بردارید اما هنگامی که یکی از دوستان نیاز به کمک دارد نمی توانید به او کمک نکنید.

این رفتار موجب می شود احساس کنید دیگران به شما نیاز دارند اما در واقع رفتار شماست که مستلزم نیازمندی دیگران است تا شما احساس خوبی داشته باشید. از خود بپرسید: از چه طریق دیگری می توانم احساس کنم مورد نیاز هستم و در عین حال چه زمانی اجازه دهم دیگران به خودشان کمک کنند؟

می خواهید از یک بیماری جسمی بهبود یابید اما در می یابید که علائم بیماریتان موجب توجه دیگران به شما می گردد و شما را از کارهای خاصی معاف می کند. از خود بپرسید: به چه طریق دیگری می توانم توجه دیگران را جلب و احساس امنیت کنم؟

قصد دارید به دیگران اجازه دهید مشکلات خود را حل کنند اما خود را در حالی می یابید که درگیر مشکل همکارتان شده اید. تلاش برای کمک به او در حل مشکلش موجب می شود احساس برتری داشته باشید. از خود بپرسید: کدام یک از مشکلات شخصی من نیاز به حل شدن دارند؟

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.