653

تری گلیسیرید چگونه به وجود می آید

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

در طی گوارش، چربی ها و فسفولیپیدها (به وسیله نمک های صفراوی) امولسیون شده و سپس به اسیدهای چرب و گلیسرول هیدرولیز می شوند.

تری گلیسیرید چگونه به وجود می آید

این مواد در موکوس روده ای به تری گلیسرید تبدیل و از راه سیستم لنفاوی به درون مجرای سینه ای و سپس به جریان خون می ریزند. برای انتقال در درون خون، چربی ها و فسفولیپیدها با پروتئین پلاسما ترکیب می شوند که این ترکیب لیپو پروتئین خوانده می شود. در مواقع نیاز به انرژی، چربی های ذخیره شده، از بافت چربی بدن جدا و به طرف کبد سرازیر می شوند.

در واقع چربی های ذخیره بوسیله مکانیسم هورمونی و عصبی بسیج می شوند که پیامد آن آزاد شدن اسیدهای چرب و گلیسرول درون خون است. لیپولیز که همان هیدرولیز تری گلیسرید به اسیدهای چرب و گلیسرول است در ابتدا با مقدار حضور آدنوزین منوفسفات حلقوی در بافت کنترل می شود.

هورمون هایی که تولید آدنوزین منوفسفات حلقوی و به دنبال آن لیپولیز را تحریک می کنند عبارتند از: اپی نفرین، نور اپی نفرین، گلوکاگن، هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)، هورمون محرک تیروئید (TSH)، هورمون رشد (GH) و وازوپرسین.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.