460

توانایی در حل مشکلات و انتظارات مثبت

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

نسبت به توانایی خود درحل مشکلات انتظارات مثبت داشته باشید اما چنانچه فورا به نتیجه ی دلخواه دست پیدا نکردید، خود را تنبیه نکنید.

توانایی در حل مشکلات و انتظارات مثبت

توافق و مصالحه نیازمند تمایل هر دو طرف می باشد و در عین حال شاید دریابید که شما یا آن شخص دیگر نمی توانید موضعی میانی داشته باشید.

مشکل خود و احساس تان را بیان کنید.

به عنوان مثال به جای این که بگویید: وقتی سوالی از تو می پرسم و تو اخم می کنی و جوابم را نمی دهی از تو متنفر می شوم، بگویید: ماند دیروز صبح موقع صبحانه وقتی به نظر ناراحت می رسی و به من نمی گویی چه اتفاقی افتده است احساس ناامیدی می کنم.

روشن و واضح باشید در صورت امکان روی یک موقعیت تمرکز کنید و از یاداوری آسیب های قدیمی خودداری کنید. سعی کنید فقط یک سوال بپرسید و یک جمله بیان کنید در غیر این صورت مقصود و پیام خود را تضعیف خواهید کرد. برای مثال به جای این که بگویید: خسته شده ام و از این که به من گوش نمی کنی احساس بی اهمیت بودن، احساس گناه و کمبود می کنم.

چرا نمی توانی گوش کنی دیروز زباله ها را هم بیرون نبردی بگویید: وقتی به من گوش نمی کنی احساس می کنم نامرئی هستم ممکن است وقتی حرف می زنم به من توجه کنی؟

به واکنش دیگران گوش کنید.

گوش کردن نیازمند همدلی و قصد درک نقطه نظر دیگران است. به دیگران برای صحبت کردن فضا بدهید بدون این که حرفشان را قطع کنید یا زود نتیجه گیری کنید.

راه حل های سودمند و مشترک ارائه دهید.

به عنوان مثال به جای این که به همسر خود بگویید: باید بگویی چه احساسی داری، پیشنهادی ارائه دهید که می توان هر دو طرف را در برگیرد: شاید در آینده بتوانیم وقتی بگذاریم تا تو بتوانی برای اظهار مشکلاتت احساس امنیت و راحتی کنی. یا اگر صحبت کردن برایت دشوار است می توانی در عوض برای من نامه بنویسی.

به همسر خود زمان و فضا بدهید تا راه حل ها را با هم در میان بگذارید و تلاش کنید به توافق برسید اگر موفق نشدید شاید مهلت بخواهید تا فکر کنید یا احساساتی را که آورده اید آرام کنید. در صورت امکان زمانی برای ملاقات و شروع مجدد ترتیب دهید.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.