572

تاثیرات داروهای ضد روان پریشی بر مغز

|
0 دیدگاه

تغییراتی که داروهای ضد روان پریشی در مغز ایجاد می کنند کدامند؟موارد زیر تغییرات ساختاری مغز هسند که به نظر می رسد توسط داروهای ضد روان پریشی ایجاد می شوند. بیشتر این مطالعات بر روی موشها انجام شده است.

تاثیرات داروهای ضد روان پریشی بر مغز

مطالعات MRI افرادی که داروهای ضد روان پریشی مصرف می کنند نشان داد که اندازه ی جسم مخطط بزرگ شده است. هنوز معلوم نیست آیا این امر ناشی از اثربخشی داروهای ضد روان پریشی است یا عوارض جانبی آنها.

افزایش تراکم سللوهای گلیایی در قشر پیش پیشانی (سلولهای غیر نرونی که در محافظت، تغذیه و انتقال پیام های عصبی شرکت دارند): که ممکن است به علت انطباق با انتقال دهنده های عصبی ایجاد شده باشد.

افزایش تعداد سیناپس ها (ارتباطات بین سلولهای عصبی) و تغییراتی در تقارن تناسب و ویژگی ها و وظایفشان به ویژه در هسته ی دمی جسم مخطط که می تواند اثرات ثانویه ی داروهای ضد روان پریشی بر روی انتقال دهنده های عصبی دوپامین یا گلوتامیت باشد.افزایش تعداد سیناپس ها.

ممکن است این تغییرات در نتیجه ی داروها ایجاد شده یا نشانه ای از خطر بروز عوارض جانبی باشد. این موضوع می تواند به تشخیص سریع حرکت پریشی دیررس و در نتیجه قطع داروی بیمار کمک کند.

تغییراتی که تسوط داروهای ضد روان پریشی و در درمان اسکیزوفرنی ایجاد می شوند عینا مشابه تغییرات ساختاری مغز است که توسط داروهایی ایجاد می شود که برای درمان سایر بیماریهای مغزی بکار می روند. با این حال هنوز معلوم نیست آیا این تغییرات قابل توجه هستند و این که هیچ نوع عواقب کاربردی- بالینی دارند یا خیر.

هم چنین تعمیم نتایج به دست آمده از حیوانات به ویزه گونه های غیر پستانداران به انسانها مشکل است. بنباراین درست نیست که بگوییم این تغییرات خطرناکند یا این که به خاطر تغییرات نباید داروها را مصرف کرد.

0 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.