492

تاثیر سیستم ایمنی بدن برباکتری های دل و روده

|
0 دیدگاه

سلامت ما شدیدا به تنوع باکتری هایی بستگی دارد که ساکن مجرای روده ای هستند و اینکه چطور سیستم ایمنی بدن تحمل این موضوع را دارد یا بتواند به باکتری های بیماری زا برای ممانعت از بیماری پاسخ دهد.

تاثیر سیستم ایمنی بدن برباکتری های دل و روده

در مطالعه ای که در نشریه Nature Communications منتشر شده محققان انستیتوی (Gulbenkian de Ciencia (IGC, Portugal کشف کردند که وقتی سیستم ایمنی بدن میزبان در خطر است، ترکیب تغییرات باکتری های دل و روده تغییر می کند و شتاب و پیش بینی فرآیند سازگاری این باکتری ها تحت تأثیر قرار می گیرند.

این مطالعه درمان آسیب شناسی روده را توصیه می کند که ناشی از سیستم ایمنی معیوب نظیر سندرم روده تحریک پذیر می باشد و حتی ممکن است نیازمند درمان براساس درمان فردی در محاسبه ترکیب باکتری های دل و روده باشد.

این تحقیق به سرپرستی ایزابل گوردو و جوسلین دیمنگتو اولین اثر آزمایشگاهی است که به توضیح تاثیر سیستم ایمنی روی سیر و تحول باکتری های دل و روده می پردازد.

روده محیط پیچیده ای دارد و باکتری های دل و روده نیاز دارند سازگار شوند و به شکل مؤثر با محرک متفاوتی سر و کار داشته باشند که این امر شامل رژیم غذایی متنوعی است. تنوع بیشتر باکتری در روده نیاز به مکانیسم نظارتی ما، سیستم ایمنی برای ممانعت از بیماری دارد. آسیب شناسی های شناخته شده وقتی افزایش می یابند که سیستم ایمنی بدن مختل شده و توزیع در اجتماع باکتری های دل و روده روی دهد.

اما به طور مستقیم و غیرمستقیم مابین سیستم ایمنی و سیر و تکامل باکتری اثبات می شود.

تمرکزِ تیم تحقیقی Escherichia coil بر روی باکتری هایی است که در بدو تولد در روده به شکل کلونی تجمع می کنند، در موش های سالم و موش هایی که لنفوسیت ندارند، سلول های سیستم ایمنی تکامل می یابند. در حیوانات سالم سازگاری متابولیکی سریعِ منجر به مرگ مشاهده شد درحالیکه در سیستم معیوب موشها، تغییرات صورت گرفته بسیار کند هستند.

محققین مشاهده کردند که یک نوع مشابه از سازگاری های مفید در میان چندین موش سالم روی می دهد، با اینحال تنوع فردی بیشتر در حیواناتی مشاهده شد که لنفوسیت ندارند و پیش بینی دوره تکامل باکتری ها در آن حیوانات مشکل است.

جوآو باتیستا دانشجوی دکترا و اولین نویسنده این تحقیق توضیح داد که «این ویژگی را برای تغییراتی مشاهده کردیم که در ترکیب مجموع باکتری در دل و روده روی می دهند، طوریکه مشابه حیواناتی اند که سیستم ایمنی سالمی دارند و کاملا متفاوت از حیواناتی می باشند که سیستم ایمنی آنها دچار مشکل است.»

جوسلین دیمنتو توصیه می کند: «این تحقیق ممکن است منجر به روح مشترکی شود که در IGC وجود دارد و باعث گردآوری گروه های تحقیقی در این زمینه می شود. از اینرو کارشناسان مرتبط را در یک زیست شناسی متحولانه و ایمنی شناسی برای بررسی تعاملات پیچیده در سیستم ایمنی به همکاری دعوت خواهیم کرد.

سیستم ایمنی به عنوان نرمال کننده ترکیب ارگانیسم های زنده میکروبی موجود در دل و روده عمل می کند. اثر ما نشان می دهد که ممکن است سیر تکامل «باکتری های هم غذا» در ارگان های سالم قابل پیش بینی باشد اما این سیر تکامل مشابه ارگانیسم هایی نیست که در سیستم ایمنی شان مشکل دارند.

بنابراین استفاده از درمان های کلی برای افرادی که از پاتولوژی های روده ای نظیر سندرم روده تحریک پذیر رنج می برند بهترین شیوه درمان نیست. در عوض می بایست درمان فرد براساس ترکیب باکتری های دل و روده خود او در نظر گرفته شود.

0 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.