760

بیماری های اعصاب موارد خاص

|
0 دیدگاه

رفلکس کف پا یکی از نشانه های مهم در معاینه عصبی است. قبل از دو سالگلی این رفلکس بطور طبیعی وجود دارد ( مفهوم وجود رفللکس خم شدن انگشت شصت پا به طرف پشت پا و باز شدن اانگشتان از هم موقع تحریک کف پا است).

بیماری های اعصاب موارد خاص

بعد از دو ساللگی این رفلکس نباید وجود داشته باشد (بهتر است نبود رفلکس را که ممکن است بصورت انقباض انگشت شصت به طرف کف پا و جمع شدن انگشتان است و یا بدون واکنش حرکتی در گزارش معاینه قید شود). وجود رفلکس بابنسکی بعد از سن دو سالگی غیر طبیعی است، این نشانه به علل مختلف آسیبهای مغزی و نخاعی و بیماریهای جسمی که بر روی سیستم اعصاب مرکزی اثر میگذارند پدید می آید.

نظر به اینکه در متون پزشکی توضیح دقیق در مورد نحوه انجام معاینه رفلکس بابنسکی داده نشده دراغلب موارد تکنیک معاینه ونتیجه آن با اشکال مواجه است. یک اشکال رایج استفاده از ابزار نامناسب مثل ناخن دست معاینه کننده ، کلید نوک تیز ، سوزن ، خودکار ، دسته چکش رفلکس و غیره است.

بعضآ کف پای بیماران بیهوش یا انواع حطوط و خراش در اثر معاینه مکرر افرادمختلف در وضع ناهنجاری نشان دار میشود.

بنظر نگارنده وسیله مناسب برای معاینه رفلکس کف پا برای هر سن ،استفاده از قطعه ای از تخته ابسلانگ است. این وسیله در هر محل معاینه در دسترس میباشد و برحسب اینکه بیمار کودک یا بزرگسال باشد و پوست کف پا نازک یا ضخیم باشد از قسمت صاف یا تیز قطعه چوب استفاده میشود.

این وسیله برعکس وسایل دیگر باعث ترس و واکنش بیمار نمیشود و از نظر بهداشتی هم مناسب است.

1 پسندیده شده
معصومه حیدری
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.