555

وضعیت صحیح ساختار بدن

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

علت تاکید متخصصان برروی وضعیت صحیح ساختار بدن به این علت است که بدن در حالت های استاندارد و صحیح خود کمترین فشاررا متحمل میشود وضعیت ستون فقرات شما درزمان استراحت فشاری را تجربه نمیکند.

وضعیت صحیح ساختار بدن

ودر حالت خنثی به سرمیبرد حال اگردرزمان فعالیت این حالت ساختاربدن وستون فقرات جابجا شوند دچار فشار هم به عضلات و ستون فقرات وهم به اعضای درونی بدن میشود.

علل وضعیت نادرست بدن

ضعف عضلات ، بیماریها و سوانح و مصدومیت ها،اضافه وزن وچاقی،کفش  نامناسب،عدم  تحرک میتواند علل شایع این مشکل باشد.

ایستادن صحیح:

سر بالا و قفسه ی سینه جلووپشت به صورت صاف وسعی کنید شکم را به داخل ببرید این کار باعث صاف ایستادن شما میشود سعی کنید اگرمجبور هستید ساعت های متوالی بایستید درزیرپای خود تخته ای بگذارید یا از یک سطح بلند مانند زیرپایی برزیرپای خود استفاده کنید ویک پا را برروی آن بگذارید وهرازگاهی پا راجابجا کنید. ازکفش های پاشنه کوتاه بیشتراستفاده کنید اینکارباعث فشارکمتربه ستون فقرات شما میشود.

راه رفتن صحیح:

سر را بالا نگه دارید به طوری که چشم شما مستقیم را مشاهده کند. هیچ گاه درهنگام راه رفتن مانع حرکت طبیعی دست خود درکناربدنتان نشوید.

نشستن صحیح:

صاف بنشینید به طوری که کمرراست وشانه ها به عقب و باسن شما باید با صندلی درتماس باشد زاویه مبل وصندلی شما باید به گونه ای باشد که زانوها در راستای باسن شما قرارگیرد اگرعادت به انداختن پاهایتان برروی هم دارید باید هرازگاهی آن هارا جابجا کنید.تا آنجا که میتوانید به جای نشستن برروی زمین از میز استفاده کنید به دلیل فشاری که حالت های نشستن برروی زمین به  بدن بخصصوص زانو وارد می آورد.

خم شدن و بلندکردن اشیا به صورت صحیح:

برای خم شدن و بلندکردن اشیا از زانوهای خود کمک گیرید سعی کنید اجسام خیلی سنگین را خود به تنهایی بلند نکنید هنگام حمل کیف یا چمدان سعی کنید باررا دردستانتان جابجا کنید. برای جابجایی اجسام سنگین هل دادن بهتراز کشیدن میباشد این نکته رامدنظر داشته باشید. برای بلندکردن، جسم را به بدن خود نزدیک کنید این کارفشارکمتری به بدن وارد میکند.

خوابیدن صحیح:

بهترین حالت خوابیدن به پهلو میباشد به این صورت که به پهلو بخوابید واندکی زانوهای خودرا خم کنید و یک  بالش کوچک بین زانوهایتان قراردهید و پس ازآن بهترین حالت به پشت خوابیدن است هیچگاه روی شکم نخوابید اینکار علاوه برفشاربه ستون فقرات به اعضای داخلی بدن هم فشاروارد میکند.

ازبالشت هایی استفاده کنید که گردن شمارا درراستای بدنتان قراردهد بالشت های کوتاه گردن شما را پایین تراز بدن قرارمیدهد و بالشت های بلند گردن را بالاترازسطح بدن نگه میدارد و باعث بروز دردهای گردنی میشود. برای بلندشدن ازرختخواب هیچگاه به عجله و با شتاب برنخیزید همیشه به پهلو شوید و آرام با کمک دست ها بلند شوید این کار از دردهای کمری میکاهد.

این روش های ساده ولی بسیارمهم و تاثیرگذار میتواند به پیشگیری وکاهش درد در افراد کمک کند.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.