251

شناختن فشار خون بالا و فشار خون طبیعی

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

در این مطلب با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی آشنا می شویم. هر انسانی برای زنده ماند به فشار خون (BP) نیاز دارد. با این حال، فشار خون بالا نوعی قاتل بی سروصداست.

شناختن فشار خون بالا و فشار خون طبیعی

بنابراین، باید آن را بشناسید و با این خطر بی سروصدا مبارزه کنید. در ادامه می خوانیم که فشار خون طبیعی، فشار خون سیستولی و فشار خون سیستولی چیست.

قلب: پمپ آرام

قلب ماهیچه ای به اندازه ی یک مشت است و در ۳۶۵ روز سال، به طور شبانه روز و بدون هیج توقفی خون را پمپاژ می کند. قلب انسان بی وقفه، اکسیژن و خون غنی از مواد غذایی را به تمام بدن می فرستد.

رگ ها: مجاری خون

رگ ها شبکه ای از لوله های نرم و انعطاف پذیرند که ماهیچه ها و عروق عصبی آنها را احاطه کرده اند. سرخرگ ها رگ هایی اند که خون تازه را از قلب به بدن می رسانند. سیاهرگ ها خون کثیف بدن را به شش ها بر می گردانند. خون فاقد اکسیژن و مواد غذایی از قسمت های بالایی و پایینی بدن از راه رگها به حفره ی راست قلب بر می گردد.

قلب خون استفاده شده را از راه سرخرگ ششی به شش ها می فرستد. شش ها اکسیژن تازه را از راه دم می گیرند و به خون می دهند. هنگام بازدم، شش ها دی اکسیدکربن را به بیرون پس می دهند. خون تازه ی حامل اکسیژن، از شش ها به حفره ی چپ قلب برمی گردد.

به این ترتیب خون از راه سرخرگ آئورتی و رگه های دیگر در تمام بدن گردش می کند. سرخرگ ها خون حامل اکسیژن را به قلب (سرخرگ های کرونری) می رسانند. به این ترتیب قلب خون و انرژی مورد نیاز خود را نیز تأمین می کند.

فشار خون طبیعی

فشار خون مقدار فشاری است که خون به دیواره ی سرخرگ ها وارد می کند. با اندازه گیری فشار خون، به دو عدد همچون ۸۰/۱۲۰ دست می یابید. عدد اولی فشار خون سیستولی و عدد دوم فشار خون دیاستولی است. اعداد فوق مراحل پمپاز و استراحت قلب را نشان می دهند و آن را اندازه می گیرد.

فشار خون سیستولی (حداکثر)

عدد اول قدرت قلب و مرحله ی پمپاز خون را نشان می دهد. فشار خون سیستولی سالم و طبیعی ۱۲۰ میلی متر جیوه یا پایین تر از آن است.

فشار خون دياستولی (حداقل)

عدد دوم فشار خون را در حال استراحت (یعنی بین پمپاژهای قلب) نشان می دهد. فشار خون دیاستولی سالم و نرمال ۸۰ میلی متر جیوه یا پایین تر از آن است.

در حالی که فشار خون دیاستولی تقریباً همیشه در یک سطح می ماند، فشار خون سیستولی مکرراً تغییر می کند. فعالیت روزانه و عکس العمل بدن به استرسی بدنی و ذهنی، سبب تغییر مکرر فشار خون سیستولی می شود.

مثلا اگر فشار خون طبیعی ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه باشد، موقع کارکردن به خاطر استرسی تا ۸۰/۱۶۰ میلی متر جیوه تغییر می کند. موقع بازی هم فشار خون از ۸۰/۱۱۰ میلی متر جیوه به ۸۰/۱۵۰ میلی متر جیوه می رسد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.