274

حشیش برای مردان بیش از زنان تسکین‌دهنده است

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

با افزایش قانونی شدن شدن مصرف ماری‌جوانا در ایالات متحد آمریکا، تمرکز بیشتری بر شناسایی ریسک‌ها و فواید این مادة مخدر صورت گرفته است.

حشیش برای مردان بیش از زنان تسکین‌دهنده است

یک مطالعة تازه با درک اینکه ماری جوانا در مردان بیش از زنان به عنوان مسکن عمل می‌کند، فهم درونی بهتری از موضوع به دست می‌دهد.

با افزایش قانونی شدن شدن مصرف ماری‌جوانا در ایالات متحد آمریکا، تمرکز بیشتری بر شناسایی ریسک‌ها و فواید این مادة مخدر صورت گرفته است. یک مطالعة تازه با درک اینکه ماری جوانا در مردان بیش از زنان به عنوان مسکن عمل می‌کند، فهم درونی بهتری از موضوع به دست می‌دهد.

نویسندة همکار مطالعه دکتر زیوا کوپر / Ziva Cooper، از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا (CUMC) و همکارانش یافته‌های خود را در نشریة وابستگی به الکل و مواد مخدر / Drug and Alcohol Dependence انتشار دادند.

از ژوئن ۲۰۱۵ ماری‌جوانا – یا حشیش – برای استفاده در مصارف پزشکی در ۲۵ ایالت آمریکا و واشینگتن دی سی قانونی شد. در این ایالت‌ها ماری‌جوانا را می‌توان برای تسکین درد، تهوع و استفراغ و تحریک اشتها تجویز کرد.

باور بر آن است که این عوارض با دو کانابینوئید اصلی موجود در ماری جوانا از بین می‌روند: تتراهیدروکانابینول (THC) و کانابیدیول (CBD).

در هر حال وقتی پای تسکین درد به میان می‌آید، مطالعات روی حیوانات نشان داده است که اثرات ماری‌جوانا بر اساس جنسیت بسیار متفاوت است، اگرچه دکتر کوپر می‌نویسد که هیچ‌یک از مطالعات به این موضوع نپرداخته‌اند که این وضعیت در مورد انسان چگونه است.

برای پُر کردن این شکاف مطالعاتی، تیم تحقیق مطالعه‌ای را برای بررسی آثار تسکین درد ماری‌جوانا در میان ۴۲ مصرف کنندة بزرگسال این مادة مخدر – ۲۱ مرد و ۲۱ زن – که به صورت تفریحی ماری جوانا می‌کشیدند، انجام داد.

ماری‌جوانا تأثیر قابل توجهی بر تسکین درد در زنان نشان نداد

نمونه‌ها بخشی از دو آزمون دوسویه‌کور با کنترل دارونما بودند که در آن از نمونه‌ها خواسته می‌شد که یا ماری جوانا بکشند – شامل ۵٫۶۰-۳٫۵۶ درصد THC – یا دارونمایی به شکل مادة مخدر را که فاقد THC بود دود کنند.

بلافاصله پس از این آزمون از سوژه‌ها درخواست می‌شد در یک آزمون پاسخ درد که به نام تست کولد – پرسور (CPT) شناخته می‌شود، شرکت کنند. این تست از شرکت کننده می‌خواهد یک دست خود را در آب سرد – حدود ۴ درجة سانتی‌گراد – قرار دهد، تا زمانی که دیگر قادر به تحمل درد نباشد.

تحمل درد با محاسبة میزان نگه‌داشتن دست در آب اندازه‌گیری و حساسیت به درد از طرف نمونه گزارش داده می‌شد.

محققان دریافتند مردانی که ماری‌جوانای واقعی کشیده بودند، در مقایسه با مردانی که دارونما دود کرده بودند، کاهش معنی‌داری را در حساسیت به درد تجربه کردند،. در هر حال، هیچ کاهش معنی‌داری در حساسیت به درد در میان زنانی که ماری‌جوانای واقعی کشیده بودند با آنهایی که دارونما دود کرده بودند مشاهده نشد.

هم مردان و هم زنان مصرف کنندة ماری‌جوانای واقعی افزایشی را در تحمل نسبت به درد نشان دادند، با وجودی که این تأثیر در مردان بسیار نمایان‌تر از زنان بود.تیم تحقیق هیچ تفاوتی در نتیجة سؤء مصرف – نظیر مستی و کیف ناشی از مواد مخدر – بین مردان و زنان مصرف کنندة ماری جوانای واقعی مشاهده نکرد.

محققان در تفسیر یافته‌های خود می‌نویسند:”این یافته‌ها نشان می‌دهد که در میان حشیش‌کش‌ها، مردان در مقایسه با زنان آثار ضد درد وابسته به حشیش بیشتری نشان می‌دهند.دکتر کوپر می‌گوید این یافته‌ها از اهمیت وارد کردن هم مردان و هم زنان در آزمون‌های بالینی برای بررسی ایمنی و کفایت مصرف مار‌ی‌جوانا حمایت می‌کند چرا که این اثرات ممکن است بسیار متفاوت باشند.

نویسندگان می‌گویند، مطالعات آینده باید به ارزیابی مکانیسم‌های پنهانی بپردازند که با آنها کانابینوئیدها بر درد در زنان و مردان تأثیر می‌گذارند.

• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.