611

شایع ترین آسیب های مفصل زانو

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

آسیب های زانو از آسیب های شایع در ورزشکاران است. به همین علت متخصصین طب ورزشی باید دانش و مهارت فراوانی در درمان آسیب های زانو داشته باشند.

شایع ترین آسیب های مفصل زانو

میتوان گفت در اکثریت رشته های ورزشی زانو دخالت دارد و مورد فشار واقع میگیرد به همین دلیل است بیشترین آسیب ها در مفصل ران اتفاق می افتد.تقویت عضلات پا میتواند بسیار در پیشگیری از آسیب های مفصلی کمک کند.

لیگامان متقاطع ( صلیبی) قدامی یا  ACL

حرکاتی مانند تغییر ناگهانی جهت راه رفتن، توقف ناگهانی موقع دویدن یا برخورد نامناسب اندام تحتانی به زمین موقع جهیدن میتواند موجب آسیب این لیگامان شود. این آسیب میتوان بصورت کشیدگی یا پارگی های خفیف در تاندون بوده و یا میتواند بصورت پارگی کامل لیگامان باشد.

در ورزش های اسکی و بسکتبال و فوتبال این آسیب ها زیاد دیده میشوند.

لیگامان کلترال داخلی یا MCL

آسیب به این لیگامان معمولا به علت ضربه ایکه از طرف خارج به زانو وارد میشود بوجود آمده و معمولا در ورزش های ضربه ای مثل فوتبال دیده میشود.

لیگامان متقاطع ( صلیبی) خلفی یا PCL

معمولا به علت ضربه ایکه به جلو زانو وارد میشود بوجود میاید. علت دیگر آن پیچ خوردن زانو حین ورزش است.معمولا به علت چرخش ناگهانی ران روی ساق یا ایستادن ناگهانی هنگام دویدن یا تکل خوردن در حین فوتبال ایجاد میشود.

باید به خاطر داشت که در بسیاری از آسیب های زانو ممکن است بیش از یک بافت آسیب ببینند مثلا ممکن است آسیب رباط جانبی داخلی همراه با آسیب رباط صلیبیقدامی و یا حتی همراه با پارگی منیسک باشد.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.