332

توانبخشی ستون مهره ای در آب

|
0 دیدگاه
اجاره آپارتمان مبله ارزان

پشت به دیواره استخر بایستید و دستها را روی لبه ی دیواره قرار دهید.

توانبخشی ستون مهره ای در آب

درحالیکه دستها را روی دیواره ی استخر نگه داشته اید یک گام کوچک به طرف جلو بردارید.درحالیکه سینه را بالا می برید و به مهره های کمری قوس می دهید، لگن را به آرامی به جلو فشار دهید.

گردن را بیش از حد به عقب نیاورید.

خم کردن و صاف کردن فعال مهره ها

درحالیکه پاها به اندازه عرض شانه ها باز هستند رو به دیواره ی استخر بایستید.

به اندازه ی طول دست لبه ی استخر را با هر دو دست بگیرید.

دستها را صاف نگه دارید، درحالیکه سینه را به آرامی به بالا می برید مفاصل ران را به جلو فشار دهید و نگه دارید.

درحالیکه مهره ها را تا می کنید مفاصل ران را به عقب فشار دهید.

متمایل کردن لگن

پشت به دیواره استخر بایستید، پاها به اندازه ی عرض شانه ها و زانوها درست در بالای انگشتان پا قرار می گیرند.

پایین شکم را منقبض کنید، استخوان عانه را به جلو و بالا به طرف ناف بکشید.

نگه دارید سپس رها کنید.

جمع کردن لگن

پشت به دیواره استخر بایستید و با هر دو دست لبه استخر را نگه دارید.

به آهستگی پاها را از کف استخر بلند کنید تا جاییکه زانوها در زاویه ۹۰ درجه و مهره های کمری صاف بر روی دیواره استخر قرار گیرند.

زانوها و مفاصل ران ها را در این وضعیت ثابت نگه دارید، به وسیله سفت کردن عضلات شکم، لگن یا دنبالجه را از دیواره استخر جدا کنید.

انقباض را رها کنید و اازه دهید که لگن با دیواره استخر تماس پیدا کند.

اجاره آپارتمان مبله ارزان
0 پسندیده شده

از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره آبی مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.