|

کودکان را دریابیم

زندگی کودکان و زنان, حقیقی ترین شاخص توانایی جوامع و ملت ها است.

|

کودکان روز به روز تنبل تر می شوند

یکی از معضلاتی که کودکان ما امروز با آن رو به رو هستند، کم تحرکی است.

|

کودکان و رقابت

پژوهش گران بسیاری دریافتند, برچسب ها و لقب های ناروائی که گاهی والدین به کودکان خود نسبت می دهند, می تواند بر خود پنداره آنها تأثیری منفی گذارد.

|

کودکان وجدان را می فهمند

آنها که فکر می کنند بچه ها چیزی سرشان نمی شود و فقط به فکر بازی و خنده اند, این یادداشت را نخوانند این نوشته مخصوص بزرگسالانی است که می دانند هر کودک حکم لوح نانوشته ای را دارد که اطرافیان هر چه روی آن بنویسند بر آن حک می شود و پاک کردنش تقریبا نشدنی است.

|

كودكان آسمان

نشانگان داون شایع‌ترین ناهنجاری كروموزومی‌در انسان‌هاست.

|

مامان نقاشی منو نگاه کن

آیا تاکنون یک نقاشی نیمه کاره کشیده‌اید و از فرزندتان خواسته‌اید، آن ‌را کامل کند؟

|

كودكان می توانند

تحقیقات نشان می دهد كه انعطاف پذیری, یكی از مهمترین خصوصیاتی است كه شما می توانید آن را به فرزندانتان القا كنید و با استفاده از روش های مختلف می توانید اعتماد به نفس آنها را برای فائق آمدن بر مشكلات تقویت كنید.

|

كودكان می گویند ما هستیم

عزت نفس به شخص امكان می دهد تا توانمندی های درونی و ارزش های فردی خود را بشناسد اعتماد به نفس, سلامت جسمی و روانی افراد را تضمین می كند و آنها را خوشبین بار می آورد.

|

مرز خیال پردازی بچه ها کجاست

دیدن کودکی که با خودش زیر لب حرف می‌زند یا با دوستی خیالی گرم گفت‌وگو می‌شود یا کنج اتاق، عروسک‌هایش را می‌چیند و با برگ درخت یا کاغذهای خردشده غذا می‌پزد و دهان عروسک‌ها می‌گذارد، چه حسی به شما می‌دهد؟

|

مهارت های لازم برای موفقیت فرزندان

چگونه مهارت های پایه ای لازم را به فرزند خود بیاموزیم؟ چه مهارت هایی برای فرزندان و کودکان ما ضروری است.